10 – Miriam Peijs

10 – Miriam Peijs

Mijn naam is Miriam Peijs. De samenleving is erg aan het veranderen en we staan voor hele grote uitdagingen. Gezondheid, klimaat, wonen, energie. Dat is niet eenvoudig om mee om te gaan. In mijn dagelijkse werk binnen het sociale domein, zie ik maar al te vaak dat steeds meer mensen afhaken en buiten de boot vallen. We moeten er alles aan doen om dat niet te laten gebeuren. Armoedebestrijding, iedereen een fijne baan of dagbesteding en een dak boven het hoofd, veiligheid en een goede gezondheid. Een goed bestaan met evenwicht tussen mens en natuur. Dat is iets van ons samen, niet alleen van de grote centrale overheid. En daar wil ik voor knokken. Voor en met alle inwoners want iedereen hoort erbij!