25 Euro voor ieder huishouden in Hendrik-Ido-Ambacht.

25 Euro voor ieder huishouden in Hendrik-Ido-Ambacht.

25 Euro voor ieder huishouden in Hendrik-Ido-Ambacht. 25 Euro om de ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties die vanaf 19 december 2021 wederom acuut de deuren moesten sluiten een steuntje in de rug te geven. Dat is de essentie van het voorstel dat bij de raad is behandeld.

  • Niet-essentiële winkels dicht;
  • Theaters, bioscopen, concertzalen, culturele instellingen zoals bijvoorbeeld muziekscholen, zijn dicht;
  • Kappers, schoonheidsspecialisten, nagelstudio’s, tattooshops dicht;
  • Horeca dicht;
  • Sportscholen dicht;
  • Sportkantines dicht.

In de drukste tijd van het jaar, voor de uitgesloten beroepsgroepen, werd hun de omzet ontnomen. De getroffen ondernemers/organisaties en verenigingen moesten lijdzaam toezien hoe andere bedrijfstakken wel door mochten gaan.  Uiteraard vinden wij dat enorm fijn voor de beroepsgroepen die open mochten blijven, maar voor de uitgesloten beroepsgroepen voelde dit oneerlijk.

Nog wranger voor de ondernemers om te zien dat in de drukste tijd van het jaar het winkelend publiek in groten getale naar België trok voor de kerstinkopen en dat er zelfs extra treinen in werden gezet om de mensen stroom enigszins “coronaproof” te kunnen vervoeren.

Voor deze doelgroepen, die per 19 december 2021 de deuren moesten sluiten, is de fractie van Gemeente Belangen tijdens deze sluiting en natuurlijk met in achtneming van de geldende coronaregels, in gesprek gegaan met de ondernemers, om zelf te zien en te horen wat hen is overkomen en hoe zij het perspectief van hun broodwinning zien.

Op basis van deze feiten, hebben we het plan gemaakt voor een voorstel om de “Coronavoucher Hendrik-Ido-Ambacht” mogelijk te maken. Een idee wat is opgehaald bij de ondernemers van Hendrik-Ido-Ambacht en door een ons op de politieke agenda is geplaatst. Het college heeft het voorstel vanuit de raad omarmt en er is naar het oordeel van Gemeente Belangen een mooie uitwerking gemaakt van het ingediende voorstel.

De huishoudens in Hendrik-Ido-Ambacht krijgen zelf de beschikking over de wijze waarop zij de coronavoucher ter waarde van 25 euro gaan besteden bij de getroffen doelgroep. U bepaalt dus zelf welke ondernemer, welke vereniging of welke maatschappelijke organisatie door u wordt gesteund.

We zijn dan ook blij dat het plan door de gemeenteraad is aangenomen en wensen de inwoners van Ambacht buiten heel veel gezondheid ook succes het verzilveren/schenken van de voucher.

HELP ELKAAR, GEEF LOKAAL

Wij wensen alle getroffen ondernemers, verenigingen en organisaties alle goede zaken toe de komende tijd en dat de deuren maar geopend mogen blijven.

Dit is de manier waarop Gemeente Belangen participatie ziet, met en voor iedereen.