Bent u ook zo blij dat uw kinderen weer naar school kunnen?

Bent u ook zo blij dat uw kinderen weer naar school kunnen?

Na een lange periode van onzekerheid zijn de meeste kinderen en ouders blij dat de corona maatregelen zijn verruimd. Hoewel de corona periode nog niet voorbij is zullen ouders en kinderen blij zijn dat ze weer naar school gaan. We zijn overtuigd van de uitstekende wijze zoals de onderwijskrachten onderwijs verzorgden op afstand maar er gaat toch niets boven fysiek onderwijs.

Gemeente Belangen vindt dat onderwijs gegeven moet worden in scholen die aan bepaalde kwaliteitsvoorschriften voldoen. Elk kind moet onderwijs krijgen in een modern, schoon en duurzaam schoolgebouw. De nieuwe scholen in Hendrik-Ido-Ambacht voldoen al aan hoge kwaliteitseisen. Deze kwaliteitseisen hebben we ook afgesproken in het coalitieprogramma 2018-2022 “Gewoon Ambacht”.

Elke 4 jaar wordt er een Integraal Huisvesting Plan (IHP) vastgesteld door de raad. Op 3 februari heeft de raad van Hendrik-Ido-Ambacht unaniem de nieuwe IHP vastgesteld. Binnen nu en 5 tot 7 jaar zullen, alle oude scholen die 40 tot 60 jaar oud zijn, in onze gemeente nieuw gehuisvest worden.

Het nieuwe IHP geeft aan op welke wijze de gemeente op langere termijn voorziet in de behoefte aan onderwijsruimte binnen Hendrik-Ido-Ambacht. Zo moeten de schoolgebouwen o.a. worden gerealiseerd volgens de nieuwe BENG-norm (Bijna Energieneutraal) en zijn zeer duurzaam. De bestaande situatie van de beschikbare schoollokalen is afgezet tegen de toekomstige behoefte op basis van een actueel inzicht in de ontwikkeling van het aantal leerlingen, rekening houdend met een bevolking van 35.000 inwoners. Hierbij wordt ook rekening gehouden met behoefte in welke wijk een schoolgebouw gewenst is. Schoolbesturen zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe IHP. Zij hebben invulling gegeven aan hun participatie in dit traject.

Het IHP heeft het karakter van een visie. De uitwerking zal plaats vinden op deelonderwerpen. Met de vrijkomende locaties zal, na realisatie van de nieuwe school, bezien worden hoe dit ingevuld kan worden. Inwoners worden zoveel mogelijk bij de vrijgekomen locaties, in een participatie traject betrokken. Voor de vernieuwing van alle scholen wil het college in ieder geval tempo maken.
Gemeente Belangen zal u op de hoogte houden van de ontwikkelingen van de nieuw te bouwen scholen. 

Heeft u vragen schroom niet om contact op te nemen?