Bestuur

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door:

Voorzitter en Penningmeester: Leo Don
email : info@gembel.nl

Bestuursleden:
Armin Vogelaar
Ad van Dongen
Tom van der Hout

Het bestuur is bereikbaar via bestuur@gembel.nl