Bewaakte fietsenstalling

Bewaakte fietsenstalling

“Een mooie laatste raadsvergadering van dit politieke jaar. De realisatie van de bewaakte fietsenstalling bij Winkelcentrum De Schoof is weer een stapje dichterbij. 

Het college is middels een motie opgeroepen om in de Kadernota, dus de begroting voor 2021 de financiële middelen te reserveren ten behoeve van de realisatie van de bewaakte fietsenstalling bij winkelcentrum De Schoof.

Het is mooi om te zien dat deze motie nagenoeg raadsbreed is ingediend / gesteund.

Een gemeenteraad die als collectief het college versterkt, door prioritering in de ambities van het coalitieakkoord 2018-2022 aan te brengen, die alle belanghebbenden rondom De Schoof graag zien.”