Blik op de toekomst

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op die dag vraagt Gemeente Belangen Hendrik-Ido-Ambacht de inwoners opnieuw het vertrouwen te geven door op Gemeente Belangen te stemmen.
De vraag die eerst moet worden beantwoord is: “Verdient Gemeente Belangen dit vertrouwen vanwege haar inzet in de afgelopen periode”. Dat noemen wij verantwoording afleggen aan de kiezer.
De plannen rondom de Schoof zijn stop gezet, mede dankzij de inzet van Gemeente Belangen.
Bij de verplaatsing van het Jeugdspeelpark en de komst van een Scholencluster in Kruiswiel hebben wij voortdurend aandacht gevraagd voor de door inwoners geuite zorgen.
Er komen mooie projecten aan zoals het waterbusplein en ons nieuwe zwembad waar wij onze inbreng al voor geleverd hebben.

Wij merken in onze contacten met inwoners dat zij zich niet altijd serieus genomen voelen door de gemeente. Een goede communicatie met de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht is één van de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma 2018-2022.

Samen met onze lijsttrekker Marjet Vogelaar staat een gedreven groep kandidaten klaar om de belangen van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht te behartigen.

Met elan en enthousiasme willen zij toetreden tot de lokale politiek. Met uw steun kunnen wij wederom onze beloften waarmaken.

Wij zijn een lokale partij zonder landelijke binding dus wij kunnen de belangen van onze inwoners centraal stellen en wij willen aan onze inwoners rekenschap afleggen. Ons doel is een partij waar jongeren en ouderen zich gehoord voelen, waar gezinnen weten dat ze kunnen aankloppen en ook de ondernemers onder ons, evenals mensen die graag in een groene omgeving wonen zich thuis voelen. Dat schept verantwoordelijkheid en die uitdaging willen wij vanuit Gemeente Belangen graag voor u aangaan!

Binnenkort kunt u ons weer op straat aantreffen. Schroomt u dan niet ons aan te spreken. Wij zijn er voor u, nu en in de toekomst. Wij staan als team klaar om uw belangen te behartigen en samen met andere partijen in de gemeenteraad te werken aan een nog mooier Ambacht waarin het fijn wonen is en inwoners zich veilig en gerespecteerd voelen.

De fractie van
Gemeente Belangen Hendrik-Ido-Ambacht