College: per 1 juli asielboot met 200 personen bij Citadelkade

College: per 1 juli asielboot met 200 personen bij Citadelkade

HENDRIK-IDO-AMBACHT – Het college wil per 1 juli een boot met een capaciteit van maximaal 200 asielzoekers van Dordrecht overnemen. De gemeente neemt ook 150 asielzoekers van Dordrecht over. Daarnaast zullen de 32 asielzoekers van de oude gymzaal aan de Weteringsingel verhuizen naar deze asielboot. De boot komt aan de Citadelkade te liggen, waar ook de boot van de Oekraïners ligt aangemeerd. De gemeenteraad stemt op 15 juni over dit voorstel. Dit meldt de gemeente in een persbericht. 

Noodopvang vluchtelingen
Net als andere gemeenten in Nederland is ook Hendrik-Ido-Ambacht gevraagd extra noodopvang te bieden aan mensen die asiel aanvragen in Nederland. De gemeente ziet hiervoor alleen mogelijkheden door middel van een boot aan de Citadelkade, naast de boot voor Oekraïense vluchtelingen. Het college heeft dit aan de gemeenteraad voorgesteld. Die besluit hierover in een extra raadsvergadering op donderdag 15 juni.

Vluchtelingencrisis 
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kan geen plek bieden aan de vele vluchtelingen die zich wekelijks melden in Ter Apel. Met een prognose van 70.000 asielzoekers dit jaar, dreigt de asielketen net als vorig jaar overbelast te raken. Om te voorkomen dat mensen weer in het gras moeten slapen, hebben gemeenten een dringend verzoek van de staatssecretaris ontvangen om extra opvangcapaciteit aan te bieden.

Beroep op inwoners
Burgemeester Jan Heijkoop: “In eerdere situaties heb ik gezien dat onze gemeenschap vluchtelingen warm heeft ontvangen waarvoor ik zeer veel waardering en respect heb. Mochten er nieuwe vluchtelingen komen, doe ik hierbij nogmaals een beroep op onze inwoners om ook deze mensen op een respectvolle manier in onze gemeente te ontvangen. Ik begrijp het als inwoners en ondernemers hier vragen of zorgen over hebben. Daar hebben wij oog voor en staan ervoor open daar met hen over in gesprek te gaan.”

Locatie
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft in de afgelopen periode verschillende locaties onderzocht, maar ziet voor noodopvang alleen mogelijkheden aan de Citadelkade, naast de boot die er sinds april vorig jaar ligt voor Oekraïense vluchtelingen. Die locatie is voor een periode van twee jaar beschikbaar. Daarnaast doet zich nu de mogelijkheid voor om per 1 juli een boot met een capaciteit van maximaal 200 mensen vanuit gemeente Dordrecht over te nemen. In eerste instantie wil de gemeente daar een groep van 150 vluchtelingen onderdak bieden. Zij leven al enige tijd in harmonie samen in een crisisnoodopvang in Dordrecht, maar deze locatie gaat per 1 juli sluiten.

Noodopvang Weteringsingel
Mocht de raad instemmen met de komst van de boot, biedt dit de mogelijkheid om de 32 bewoners die nu in de crisisnoodopvang aan de Weteringsingel verblijven op de boot onder te brengen. De locatie aan de Weteringsingel is bedoeld voor kortdurende opvang en niet geschikt voor een langer verblijf. De Weteringsingel zal na het vertrek van de huidige bewoners opgeknapt worden en beschikbaar blijven voor crisisnoodopvang.

Raadsvoorstel
Het college van B&W stelt voor aan de gemeenteraad om in te stemmen de locatie aan de Citadelkade en de beschikbare boot aan het COA aan te bieden. Op donderdag 15 juni, in een extra raadsvergadering, zal de raad daar een besluit over nemen. Wanneer de boot er komt, zal de gemeente zorgen voor een goede afstemming met de ondernemers in de omgeving van de Citadelkade en haar inwoners zorgvuldig informeren.

Bron: ambacht.net