Drechtsteden

Drechtsteden

Regioparagraaf Samenwerkende Lokale Partijen Drechtsteden *

De lokale partijen van de Drechtsteden staan positief ten opzichte van de regionale samenwerking.
De samenwerking op economisch terrein, verkeer & vervoer en het milieubeleid kan een meerwaarde opleveren en de onderlinge banden versterken. Hierdoor kunnen de Drechtstedengemeenten zich als een samenhangend gebied profileren wat naar de hogere overheden en Europa kan leiden tot een extra financiële ondersteuning om de bestaande knelpunten aan te pakken.

Uitgangspunt voor de SLP: lokaal wat lokaal kan, regionaal wat nodig is en waar dat een duidelijke meerwaarde oplevert in de vorm van een efficiënter bestuur en betere resultaten. Nieuwe initiatieven en concrete plannen moeten hieraan voortdurend worden getoetst en de al ingevoerde onderdelen van het regiobeleid dienen regelmatig te worden geëvalueerd en waarnodig worden bijgesteld. Er dient volledige transparantie te zijn m.b.t. de kosten en baten van de regionale samenwerking. We staan kritisch ten opzichte van risicovolle projecten zoals de ROM-D en de verdere regionalisering van gemeentelijke diensten. We kiezen hierbij nadrukkelijk voor de menselijke maat en regionale spreiding van diensten. Wel zal de SLP er voor waken dat de Drechtstedenorganisatie uitgroeit tot een groot log bureaucratisch apparaat.

Vervoer over water dient zoveel mogelijk te worden gestimuleerd en waar mogelijk te worden uitgebreid. Zo moet er ook ‘s avonds een mogelijkheid zijn voor vervoer per waterbus of watertaxi. De introductie van een Drecht(steden)pas dient opnieuw te worden overwogen omdat dit past bij het stimuleren van sociale en culturele participatie en tevens kan deze pas een verbindend element zijn binnen de Drechtsteden.

Het functioneren van de Drechtraad moet worden verbeterd en de rol van de Drechtraadleden moet worden versterkt op basis van de evaluatie die intussen is uitgevoerd: betere afstemming tussen lokale en regionale planning, bredere betrokkenheid van de raden en strakkere sturing.
We zien op verschillende onderdelen voordelen in politieke fractievorming waarbij gezamenlijke standpunten worden geformuleerd met behoud van de lokale verantwoordelijkheid.

* Het samenwerkingsverband van lokale partijen bestaat op dit moment uit de volgende partijen:

1. Beter Voor Dordt
2. Algemeen Belang Zwijndrecht
3. Gemeente Belangen Hendrik-Ido-Ambacht
4. PRO Sliedrecht
5. Papendrechts Algemeen Belang


error: Content is protected !!