Dreigend falen bestendige huisartsenzorg in Hendrik-Ido-Ambacht

Dreigend falen bestendige huisartsenzorg in Hendrik-Ido-Ambacht

9 februari 2022 (door de redactie)

HENDRIK-IDO-AMBACHT – Cinthus van der Lei, raadslid van Gemeente Belangen heeft op 6 februari schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. De uitzending van Hart van Nederland de datum 4 februari 2022 is de aanleiding tot het stellen van vragen. Kern van de uitzending, huisartsen hebben een patiëntenstop en er is onvoldoende praktijkruimte voor nieuwe en bestaande huisartsen die zich in Hendrik-Ido-Ambacht willen vestigen.

Cinthus van der Lei geeft aan: “Het huisartsen tekort is een probleem wat al jaren speelt in Hendrik-Ido-Ambacht. Eind 2016-2017 zijn er gesprekken geweest naar aanleiding van een brief van de huisartsengroep (HAGRO) over het voorkomen van een eventueel huisartsentekort. De gesprekken tussen gemeente, huisartsen en zorgverzekeraar leidde niet tot een oplossing het leidde zelfs tot een patiëntenstop van bijna 1 jaar. In het 2e kwartaal in 2018 werd dit enigszins opgelost door de komst van huisarts Poley.

In Hendrik-Ido-Ambacht zijn, en worden, er in de loop der jaren veel woningen bijgebouwd, maar er hebben zich niet evenredig veel huisartsen gevestigd. Gebrek aan huisvesting beperkt mede de inzet van meer huisartsen. Inmiddels zijn nog 3000 inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht op zoek naar een eigen huisarts. Dit, kan door de nog te bouwen woningen, oplopen tot 4500 inwoners. Met een normpraktijk van 2095 patiënten is in Hendrik-Ido-Ambacht een tekort van minimaal 2 huisartsen. Het huisartsentekort is vrijwel altijd door meerdere factoren bepaald en kunnen huisartsen of  huisartsenorganisatie niet in hun eentje het te kort aan artsen en huisvesting oplossen.”

Gemeente Belangen heeft de afgelopen jaren diverse gesprekken gehad met huisarts Poley en de huisartsengroep. Ook heeft Gemeente Belangen diverse keren (schriftelijke) vragen gesteld in de commissie WOS (welzijn, onderwijs en sociaal) en zijn zorgen uitgesproken over het tekort aan huisartsen, huisvestingsmogelijkheden en een patiëntenstop.

“Wij hebben ons ongenoegen hierover geuit en vinden het onacceptabel dat onze inwoners ver moeten reizen naar hun “oude” huisarts.”

Gemeente Belangen heeft daarom de volgende vragen aan het college:

  • Bent u het met ons eens dat de gemeente verantwoordelijk is voor krachtige eerstelijnszorg binnen onze gemeente?
  • Is er een capaciteitsanalyse gemaakt van de huisartsenzorg in de gemeente?
  • Wat zijn dan de uitkomsten of gaat u dit onderzoek uitvoeren?
  • Bent u het met Gemeente Belangen eens dat iedere inwoner van Hendrik-Ido-Ambacht een eigen huisarts in zijn gemeente heeft of in de aangrenzende gemeente zich kan inschrijven?
  • Onderkent het college het nijpende tekort aan huisartsen en de mogelijkheid om geschikte huisvesting te vinden?
  • Onderkent het college dat het huisartsen tekort vrijwel altijd door meerdere factoren bepaald is en dus als huisarts of huisartsenorganisatie niet in hun eentje het te kort aan artsen en huisvesting kunnen oplossen en dit een gezamenlijke aanpak behoeft?
  • Heeft het college voornemens om snel in gesprek te gaan met zowel huisartsengroep, huisartsen en zorgverzekeraars?
  • Wat kan het college op korte termijn doen om snel te voorzien in huisvesting en het vestigingsklimaat voor huisartsen te bevorderen?

Bron: ambacht.net