Een belangrijk thema is duurzaamheid.

Een belangrijk thema is duurzaamheid.

Een belangrijk thema is duurzaamheid. Bij duurzaamheid gaat het om het goede te doen voor toekomstige generaties op onze planeet.

Energietransitie
De energietransitie naar duurzame groene energie is een enorme opgave waar de Gemeente
Ambacht voor staat.

Gemeente Belangen: “Participatie! We moeten deze klus samendoen. Goede communicatie om te informeren, maar ook om goede ideeen op te halen. Niemand verplichten om van het gas af te gaan.
Het kan en mag niet gebeuren, dat de rekening zomaar bij onze inwoners neergelegd wordt! Energie armoede ligt op de loer. Meer subsidie voor verduurzaming van de woning en isoleren. En mocht waterstof grootschalig groen beschikbaar komen, dan heeft dit zeker mogelijkheden.”

Groen-onderhoud
Ambacht is een groene gemeente en dat moet zo blijven. Daarom is een goed onderhouds- en snoeiprogramma van groot belang. Onkruidvrije ruimtes en goed gesnoeide bomen en beplanting geven Ambacht nog meer glans. Gemeente Belangen: “En, met de Zuidwende als voorbeeld, dan wel met een goede communicate vooraf.”

Versterkt met groene daken, bijenlinten, meer soorten bomen. Daarmee bevorderen we biodiversiteit.

Geluidsoverlast & Bereikbaarheid A16

Het viel inwoners ook op dat door snoeien en rooien de geluidsoverlast van de A16 aanzienlijk groter werd, “Wij werden gewezen op een enquete betreffende een geluidswal bij de A16. Wij willen daar graag aandacht aan geven, wat mooi aan zou sluiten op verdere wensen bij de A16. Om Ambacht goed bereikbaar te houden, door o.a. een 2e viaduct en bij de A15 een vroegsignalerings-functie voor als de brug dicht is.”

Minder auto’s op de weg draagt ook bij aan een beter bereikbaar en veiliger Hendrik-Ido-Ambacht.

En duurzaam. Wij stimuleren andere vervoersbewegingen dan de auto. Wij willen het aanleggen van goede (snel)fietspaden richting de steden en openbaar vervoer bevorderen.

(Water)bus en trein zijn goede alternatieven. Gezamenlijk moeten we zorgen voor goed, bereikbaar en betaalbaar (openbaar) vervoer.