Een nog groenere gemeente.

Een nog groenere gemeente.

Tijdens de afgelopen vergadering van de Gemeenteraad van 3 december jl. werd gesproken over de invulling van de plek langs de Zuid-Wende Zuid waar aanvankelijk een kerkgebouw zou komen.

Gemeente Belangen is blij dat onderzocht gaat worden om dit stuk grond groen te houden, tenslotte een van de speerpunten van Gemeente Belangen.
Er zijn echter meer plekken in onze gemeente die naar onze mening wellicht in aanmerking zouden kunnen komen voor een permanente groene “ bebouwing. “
De fractie is daarom verheugd dat het college heeft toegezegd te zullen inventariseren ,samen met onze inwoners, welke delen van H-I-Ambacht daarvoor in aanmerking kunnen komen. Op deze wijze kan onze gemeente nog groener worden en dus een nog gezondere omgeving voor onze inwoners creëren.
Gemeente Belangen strijdt al lang voor meer participatie en invloed van en door de inwoners.

Wij zijn tevreden en hebben dat ook al verschillende keren duidelijk gemaakt, dat het belang van de inwoners in dit college een grote rol is gaan spelen.
Wij geven graag alle inwoners altijd de gelegenheid om mee te praten en te denken over het te voeren beleid.
Dat dit wordt gewaardeerd bleek ook zaterdag 1 december maar weer eens. Door vele inwoners , die wij deze dag spraken in de verschillende wijken van de gemeente , werd deze zienswijze gedeeld.
Wij zijn er ook van overtuigd dat onze inwoners achter ons staan als het gaat om het behoud van het groen in ons mooie dorp.

Op deze manier belooft deze raadsperiode van vier jaar een bijzondere te worden met een meelevende inwoner als een van onze speerpunten. Natuurlijk beseffen wij ook dat het niet zal lukken iedereen tevreden te stellen.
Zoveel mensen, zoveel wensen, zo is dat nu eenmaal.

Wel proberen wij altijd en met respect voor anders denkende uitleg te geven over het te voeren beleid en de richting die we kiezen.