Eerlijker afvaltarief in Ambacht

Eerlijker afvaltarief in Ambacht

Plan voor eerlijker afvaltarief in Ambacht, minder restafvalcontainers

19 oktober 2021

HENDRIK-IDO-AMBACHT – Het college van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht wil het goed scheiden van afval belonen met de invoering van een recycletarief. Het uitgangspunt: hoe beter inwoners hun afval scheiden, hoe minder restafval ze overhouden en hoe minder ze betalen. Het college vraagt aan de gemeenteraad om in december een besluit te nemen over het recycletarief. Bij een positief besluit door de raad staat de invoering gepland voor 1 januari 2023.

Meer recyclen, minder betalen
Volgens wethouder Ralph Lafleur bereikt de gemeente met een recycletarief meerdere doelen: “Minder restafval, meer gescheiden afvalstromen én het betaalbaar houden van de afvalinzameling. Uit een enquête weten we ook dat 83% van de inwoners positief of neutraal is over het recycletarief. Hoe meer we met elkaar recyclen, hoe minder we met z’n allen betalen en hoe meer afval we kunnen hergebruiken.” Bij een recycletarief bestaat de afvalstoffenheffing uit twee delen: een basistarief en een variabel recycletarief voor iedere keer dat mensen hun restafval aanbieden. Bij invoering worden de restafvalcontainers aangepast zodat inwoners met een pas restafval kunnen aanbieden. In het buitengebied betalen inwoners dan per aanbieding van de minicontainer voor restafval.

Nodig om afvalinzameling betaalbaar te houden
Momenteel wordt er per inwoner van Ambacht gemiddeld 277 kilo restafval per jaar verbrand. Het landelijke doel is 100 kilo restafval per jaar, vanaf 2025 moet dit nog maar 30 kilo zijn. Om dit te stimuleren heeft de Rijksoverheid een extra verbrandingsbelasting op restafval ingevoerd, die naar verwachting steeds hoger wordt. Als er niets verandert in Ambacht, wordt de afvalstoffenheffing van alle inwoners flink duurder door de verbrandingsbelasting. Met het recycletarief worden de kosten eerlijker verdeeld en wordt goed scheiden gestimuleerd.

Betalen per aanbieding van restafval
Het college stelt aan de raad voor dat de inwoner een lager basistarief gaat betalen, met daarnaast per aanbieding van 60 liter restafval een variabel recycletarief tussen de € 2,50 en € 3,50. Onderaan de streep betekent dit dat iemand die het afval gemiddeld scheidt, hetzelfde blijft betalen aan afvalstoffenheffingen. Tegelijkertijd gaan grote vervuilers meer betalen en gaan goede scheiders minder betalen.

 Volgens wethouder Lafleur wordt er rekening gehouden met verschillende doelgroepen: “Bij de container kun je straks kiezen uit openingen voor 60 en 30 liter-zakken. Mensen die minder mobiel zijn, kunnen zo met kleinere afvalzakken over straat waar ze maar de helft voor betalen. Ook mensen met incontinentiemateriaal en medisch afval komen we tegemoet: met een medische verklaring betalen zij nooit meer dan het gemiddelde tarief van een één- of meerpersoonshuishouden.”

Aanpassingen voor de inzameling
Minder restafval betekent ook dat er minder restafvalcontainers nodig zijn. Het plan is om 100 tot 150 restafvalcontainers te verwijderen, waarbij er nog steeds binnen een straal van 200 meter vanaf iemands voordeur een restafvalcontainer staat. Voor plastic, blik en drinkpakken (PBD) is het de bedoeling om dit voortaan wekelijks in plaats van tweewekelijks in te zamelen. De PBD-verzamelcontainers zijn dan overbodig en komen te vervallen. Inwoners in het buitengebied met een minicontainer, kunnen kiezen uit minicontainers van 140 of 240 liter voor restafval. Om illegale dumping van restafval te voorkomen, maken controle en handhaving onderdeel uit van de plannen.

De gemeente geeft op haar website antwoorden op veelgestelde vragen over het recycletarief: www.h-i-ambacht.nl/recycletarief 

Bron: ambacht.net