Gemeente Belangen 3 jaar verder.

Gemeente Belangen 3 jaar verder.

Inmiddels is Gemeente Belangen alweer bijna 3 jaar onderdeel van de coalitie in Hendrik-Ido-Ambacht. Een mooie tijd om op terug te kijken, waarbij goede resultaten zijn behaald zoals de participatienota dit is voor ons een erg belangrijk thema. We zijn er erg trots op dat deze nota unaniem door de raad is vastgesteld. Dit geeft de inwoners de zekerheid dat er geluisterd wordt naar hun mening bij de uitvoer van projecten door de gemeente. 

Onze fractie is in de zomer van 2020 begonnen met het bezoeken van alle wijken in onze gemeente, we hebben veel mooie gesprekken kunnen voeren, waarbij de bewoners van de wijk de mooie kanten van het wonen in Ambacht toonden. Maar zeker zo belangrijk was er aandacht voor wat er verbeterd kan of moet worden. Helaas moesten we tijdelijk stoppen door de Covid crisis. 

Tijdens de gesprekken met de inwoners is een veel gehoord onderwerp de verkeersveiligheid. Zaken als parkeren, bereikbaarheid en veiligheid rond de scholen blijft een punt van zorg en aandacht, dit geldt ook voor het verkeer op de Laan van Welhorst en andere knelpunten. Het mobiliteitsplan gaat hierbij zeker helpen om dit op een goede manier te verbeteren. Afgelopen zomer heeft wethouder Lafleur iedereen al uitgenodigd om mee te denken over deze onderwerpen. Uw inbreng wordt ook hier gebruikt voor het opstellen van de nieuwe plannen.

De komende tijd zal nog een periode zijn met veel beperkingen over wat er kan en mag. Corona maakt het u en ons niet gemakkelijk, door samen te doen wat nodig is komt ook hier een einde aan. We hopen snel weer persoonlijk met u in gesprek te kunnen, in de wijk of een winkelcentrum. Zoals u al jaren van ons gewend bent, in de tussentijd kunt u ons bereiken via de website of social media.