Gemeente belangen geeft veiligheid en participatie een gezicht

Gemeente belangen geeft veiligheid en participatie een gezicht

De algemene beschouwingen in het voorlaatste jaar van deze raadsperiode zijn in volle gang. De eerste beschouwingen in een digitale omgeving, zoals de corona-maatregelen voorschrijven. Wij leven mee met de inwoners die zijn getroffen door dit virus, of nog steeds te maken hebben met de gevolgen die dit virus aanricht. Inwoners die, buiten de impact op de gezondheid, hun bedrijf of hun baan verliezen.

Meer Veiligheid

Gemeente Belangen maakt zich al 8 jaar hard voor een bewaakte fietsenstalling bij winkelcentrum De Schoof. Samen andere fracties zien wij uit naar een snelle komst van deze fietsenstalling, om de diefstallen van fietsen terug te dringen,

Veiligheid en leefbaarheid kent echter nog meer zaken waarvoor Gemeente Belangen zich inzet. De overlast op de Sophiapromenade lijkt voor vele bewoners niet af te nemen. Gemeente Belangen pleit voor een raadsbrede informatieavond voor de jeugd, de omwonenden, jongerenwerkers, om wederzijds begrip en respect voor elkaar te krijgen.

Meer Participatie

Gemeente Belangen heeft zich ingezet voor een nieuwe en actuele participatienota. Een raadsbrede werkgroep heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden om de bouwstenen samen te stellen. De fractie verwacht de participatienota nog dit kalenderjaar te kunnen behandelen in de gemeenteraad.

Participatie is een belangrijke pijler onder de omgevingswet. Participatie komt terug in alle kerninstrumenten die onder de Omgevingswet vallen. Inspraak door inwoners is bij deze omgevingsvisie een belangrijk onderdeel.

Ook bij de Energietransitie speelt participatie een grote rol. Gemeente Belangen vindt het belangrijk en noodzakelijk de inwoner hierbij te betrekken. Welke kansen en mogelijkheden biedt de energiestrategie voor inwoners? Wat zijn de nadelige effecten? Hoe kunnen we deze effecten teniet doen? Wie betaalt de kosten? Maar ook welke  waardevolle ideeën, die een aanvulling zijn op het reeds ontstane beleid, hebben onze inwoners op het gebied van een veranderende energievoorziening?

Stuk voor stuk grote onderwerpen die ons de komende tijd te wachten staan.

GB gaat de wijk in

 Daarnaast weet de fractie van Gemeente Belangen dat er op het gebied van leefbaarheid vele andere zaken spelen bij onze inwoners. Om zicht te krijgen op deze zaken, gaat de fractie dan ook met regelmaat de straat op en worden wijkschouwen gepland en gaan we de gesprekken aan met de bewoners van deze wijken. Op de diverse sociale media worden de dagen van de wijkbezoeken aangekondigd en worden de inwoners uitgenodigd het gesprek met ons aan te gaan, omtrent zaken die spelen in hun leefomgeving.

Gemeente Belangen blijft zich voor u inzetten ook tijdens deze roerige tijden. Wij zullen er voor zorgen dat niet alleen de fysieke ontmoetingen blijven doorgaan binnen de regelgeving, maar kijken ook naar alternatieven om met onze inwoners in gesprek te blijven.