Gemeente Belangen hoort veel

Gemeente Belangen hoort veel

Op 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen.  In tegenstelling tot ‘Den Haag’ gaat het daarbij om de plaatselijke politiek en de plaatselijke problemen.  Gemeente Belangen is de oudste lokale partij en heeft momenteel vijf zetels in de raad.  Sinds 2018 maakt de partij deel uit van het college. Marjet Vogelaar is momenteel fractievoorzitter en ook lijsttrekker.

Marjet Vogelaar benadrukt dat Gemeentebelangen een onafhankelijke lokale partij is, die geen banden heeft met ‘Den Haag’.  “Contact met bewoners staat voor ons hoog in het vaandel. We willen weten wat er leeft in een wijk, buurt of straat. We zijn daarom vaak op straat en in de winkelcentra te vinden, ook buiten de verkiezingstijd. We horen echt veel”.  Ze voegt er aan toe dat ook Gemeente Belangen zaken niet altijd direct kan veranderen. “Voor sommige dingen  heb je helaas een lange adem nodig”. Wel roept ze de Ambachters op te gaan stemmen. “Zo heb je invloed op welke zaken je belangrijk vindt in Ambacht”.

Ook haar vraagt De Brug naar haar droomcollege en de belangrijkste punten van de partij. Net als veel van haar collega’s, laat ook Vogelaar zich niet uit over haar droomcollege. “We sluiten niemand uit”, is  haar antwoord.  Voorzichtige kritiek op het huidige college, waarvan Gemeente Belangen deel uitmaakt, dan wel lering daarin, is te horen in haar aanvulling. “Een college-akkoord moet niet in beton worden gegoten.  Een college moet ook open kunnen staan voor andere ideeën en zaken tussentijds kunnen bijstellen”.

Als belangrijkste punt voor Gemeente Belangen noemt Vogelaar zonder aarzelen:   “Goede communicatie met de inwoners. De gemeente moet open en transparant zijn en uitleg geven bij plannen.. Wij hebben daarbij participatie hoog in het vaandel staan en willen luisteren hoe inwoners over zaken denken.  Vraag als het over jeugd gaat bijvoorbeeld aan jongeren zelf wat ze willen. Al realiseren we ons ook dat je het niet altijd iedereen naar de zin kunt maken”.

Eigenlijk wil Vogelaar zich niet uitspreken over een rangorde in de punten die voor Gemeente Belangen van belang zijn. “Wonen, veiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid en groen vinden we allemaal belangrijk. We willen bijvoorbeeld dat alles in de gemeente goed toegankelijk is voor minder validen, denk aan geleidelijnen voor slechtzienden. We willen meer aandacht voor groenonderhoud en verkeersveiligheid”.

Net als bij andere partijen staat ook bij Gemeente Belangen wonen hoog op de lijst. Vogelaar noemt specifiek toekomstbestendig wonen en wonen voor jongeren. “Dat moeten we als gemeente aansturen bij Rhiant. Gelukkig komen er 14 sociale woningen aan de Onderdijk en komen er ook bij de sloop en nieuwbouw in de Oranjebuurt meer sociale woningen terug. Maar betaalbare woningen blijven een punt dat veel aandacht nodig heeft”.

Als derde punt noemt ze Aandacht voor dementie. “Ook Ambachters worden ouder en steeds meer mensen krijgen te maken met dementie. Wij willen dat de gemeente helpt om vroegtijdige signalering mogelijk te maken en bij hulp en begeleiding”.