Gemeente Belangen is positief!

Gemeente Belangen is positief!

HENDRIK-IDO-AMBACHT – De fractie van Gemeente Belangen is tevreden over het beleid van het college. De fractie houdt de vinger aan de pols als het gaat om verkeersveiligheid en de opening van het zwembad op zondag. Dit blijkt uit onderstaand persbericht van deze raadsfractie.

Nieuwbouw school SOL Admiraal
Gemeente Belangen is blij dat er in deze raadsperiode vier nieuwe scholen gebouwd gaan worden. De eerste school, SOL Admiraal, wordt medio 2023 gebouwd. De nieuw scholen, die gebouwd gaan worden voldoen aan alle gestelde eisen die het Rijk voorschrijft. Denk aan klimaat en energieneutraal. Door de herindeling van de grond komt er ruimte vrij voor 20 tot 30 betaalbare starters woningen. In de commissievergadering en raadsvergadering heeft Gemeente Belangen aangedrongen op snel doorpakken aangezien de woningnood hoog is.

Huidige gebouw SOL Admiraal maakt plaats voor nieuwbouw.

Verkeersveiligheid
In de sociale media wordt momenteel veel over verkeersveiligheid in Hendrik-Ido-Ambacht gesproken. Gemeente Belangen heeft ook zijn zorgen al eerder uitgesproken. Wij houden de vinger aan de pols. Er wordt momenteel hard gewerkt aan oplossingen. Gemeente Belangen vindt hierbij zeer belangrijk dat het participatietraject wordt gevolgd. Voor de aanpassingen voor de Laan van Welhorst zijn al diverse participatiebijeenkomsten geweest. Schijnoplossingen, als overal 30 km zones zal niets oplossen. Het zou mooi zijn als weggebruikers beginnen zich aan de verkeersregels te houden, dat zou al veel ongevallen en gevaarlijke situaties schelen.

Aanvragen energietoeslag
Heeft u al uw energietoeslag aangevraagd? De energietoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. De energietoeslag kan worden aangevraagd t/m 31 december 2022. Het ontvangen van de energietoeslag heeft geen gevolgen voor de huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag. Ook heeft het geen gevolgen voor de hoogte van een eventuele uitkering, bijvoorbeeld een Wajong-uitkering. Aanvragen van de energietoeslag kan bij de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Zwembad open op zondag
In de commissie Welzijn heeft Gemeente Belangen aan de portefeuillehouder gevraagd snel in gesprek te gaan met Sportfondsen in verband met openstelling van het zwembad op zondag. Hij heeft toegezegd begin van het nieuwe jaar in gesprek te gaan.

Gemeente Belangen wenst alle inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht, Fijne Kerstdagen en een Gezond 2023!