Gemeente Belangen op straat, “Uw mening telt!”

Gemeente Belangen op straat, “Uw mening telt!”

Gemeente Belangen was afgelopen zaterdag weer de straat opgegaan om bij de inwoners uit te vragen wat er leeft. Hier werden de gevoelige onderwerpen niet uit de weg gegaan. Met posters met de onderwerpen: Asielzoekersboot, Gemeentelijke Belastingen +8%, Binnenzwembad open op zondag, Hondenbeleid en Laadpalen was er genoeg om de inwoners hun inbreng te laten geven. Fractievoorzitter Marjet Vogelaar: “We zijn deze dag ingegaan met het motto, Uw mening telt! Met de posters en post-its hebben we een heleboel waardevolle reacties gekregen.” Dit meldt Gemeente Belangen in een persbericht.

Asielzoekersboot
Uit de reacties kwam volgens dit persbericht duidelijk naar voren dat het overheersende gevoel heerst dat 200 asielzoekers, naast de opvangboot voor Oekraïners, te veel zijn voor de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Dit aantal moet dan inclusief crisisnoodopvang zijn. Verder is een aantal inwoners bang voor de samenstelling van de groep (vooral mannen) in relatie tot hun eventuele houding richting vrouwen. Ook vreest men eventuele overlast. Verder blijkt er een duidelijke roep om aan eigen inwoners en kinderen voorkeur te geven in het toewijzen van woningen in plaats van aan statushouders.

Zwembadopening op zondag
De opening van het binnenzwembad op zondag werd zeer positief ontvangen. Vogelaar: “En wel bij voorkeur zonder concessies, dus optie één.”

Hondenbeleid
Er werd meermaals opgeroepen de hondenbelasting of te schaffen in verband met de hoogte van het tarief. Vogelaar: “De mensen ervaren geen waar voor hun geld.” Veelgenoemd werd het gebrek aan poepzakjesautomaten en afvalbakken. En als ze er zijn, staan ze niet op de logische plekken, zoals bij de ingangen van de parken. Verder wordt aangegeven dat de hondenpoepzuiger efficiënter ingezet moet worden.

Gemeentelijke belastingen verhoging van 8%
Marjet Vogelaar: “Het mag duidelijk zijn dat hier weinig voorstanders voor te vinden waren. Om een tegemoetkoming te krijgen van  € 76 per huishouden te krijgen werd dan ook als een sigaar uit eigen doos ervaren.”

Verkeer en Veiligheid
Verder geeft Vogelaar aan: “Al hadden we deze niet in posters uitgebeeld werd er veel aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid in ons dorp. Onder meer bij de Graaf Willemlaan, Kerkstraat, Jacobuslaan en de Laan van Welhorst. En ook scooteroverlast, in zowel snelheid als geluidsoverlast. Hier werden ook verschillende oplossingen genoemd, zoals 30km zones, meer snelheidscontroles, verkeersdrempels.”

Afval
Volgens Gemeente Belangen zijn veel reacties binnengekomen over het plastic (PMD) afval dat in Hendrik-Ido-Ambacht hangt. Opvallend was de irritatie dat vrijwel direct na het ophalen van het PMD afval op vrijdag er al weer de welbekende oranje zakken hangen. Deze hangen er dan heel de week en trekken vogels aan die deze kapot prikken waardoor het afval op straat komt.

Er zijn vele oplossingen voorgesteld zoals: verzamelbakken bij winkelcentra en ondergrondse containers op de zogenaamde hot-spots op de plaats van de weggehaalde restafvalcontainers. Vogelaar: “Bij de hoeveelheid plastic die momenteel gescheiden aangeboden, wordt zou je kunnen spreken van een succes, maar we moeten er voor zorgen dat dit succes geen irritatie oplevert. We moeten de inzet van onze inwoners waarderen en ze hierbij helpen.”

Geen landelijke agenda
Het algemene beeld van de geslaagde activiteit is volgens Vogelaar: “Het mag duidelijk zijn dat Gemeente Belangen de bevindingen, opmerkingen en goede ideeën van afgelopen zaterdag meeneemt in de komende onderhandelingen. Wij staan uiteindelijk voor Participatie en worden hierin niet gehinderd door een landelijke agenda, maar wel door landelijke of Europese regelgeving.”