Gemeente Belangen stelt vragen omtrent de AD Misdaadmeter

Gemeente Belangen stelt vragen omtrent de AD Misdaadmeter

Op 2 maart 2019 verscheen de AD Misdaadmeter.Hendrik Ido Ambacht is de grootste stijger in de lijst met “ onveilige plaatsen”.

Over alle geregistreerde misdrijven bedraagt de stijging 6,6 % en bij de meest voorkomende misdrijven en delicten met de meeste impact op personen bedraagt de toename zelfs 7,5%

In positieve zin is het opvallend dat, ondanks de toename van het aantal woningen, de woninginbraken met 33,33% zijn afgenomen tot 40 inbraken. Op deze vorm van “ high impact crime” is dat een prima resultaat. Ook op het gebied van de bedreigingen en de straatroven is een grote daling van 50% genoteerd.

  • De toename van de inbraken in schuren/garages/stallingen kennen een toename ruim 122 %
  • Een toename van de auto-inbraken en een toename van de diefstallen uit auto’s met respectievelijk ruim 29% en ruim 37% zijn aanzienlijk.
  • Ook de vernielingen met een toename van ruim 6% en de mishandelingen met een toename van ruim 33% en de overvallen die van 0 naar 2 stijgen vallen op in de misdaadmeter.

De fractie van Gemeente Belangen heeft de portefeuillehouder vragen gesteld omtrent de toename van de genoemde vormen van criminaliteit en op welke wijze de portefeuillehouder deze misdrijven in het komende jaar zoveel mogelijk kan voorkomen.

De fractie van Gemeente Belangen pleit voor een open en transparante communicatie naar de inwoners. Tevens wordt verwacht dat de cijfers en dus de problematiek op bepaalde vormen van criminaliteit, serieus genomen worden. Wij dienen in gezamenlijkheid met inwoners en veiligheidspartners te zoeken naar mogelijkheden om er voor te zorgen dat criminaliteit afneemt. Dit is immers ook gelukt bij het terugdringen van de woninginbraken.

Gemeente Belangen heeft de portefeuillehouder dan ook aangegeven mee te willen denken in de aanpak om deze criminaliteit te beperken of zelfs te voorkomen