Gemeente Belangen tegen de onteigening Ambachtsezoom

Gemeente Belangen tegen de onteigening Ambachtsezoom

In de vergadering van de Gemeenteraad van 4 december heeft Gemeente Belangen tegen het raadsvoorstel gestemd om de gronden langs de Ambachtsezoom te onteigenen ten behoeve van de aanleg van een duurzaam bedrijvenpark.

Reden daarvoor was dat er naar de mening van de fractie van Gemeente Belangen onvoldoende is aangetoond dat er op dit moment al genoeg bedrijven zich hebben aangemeld om zich daar in de toekomst te gaan vestigen, waardoor de zo geprezen werkgelegenheid die zou ontstaan allerminst zeker is op dit moment.

Ook is het (nog) niet gelukt met de Fam. Baan tot een minnelijke schikking te komen. In verband daarmee loopt er op dit moment nog een beroepsprocedure bij de Raad van State waarbij het onvoorspelbaar is wat de uitkomst zal zijn. Sowieso kwam dit Raadsvoorstel dus te vroeg.

Daarnaast vindt Gemeente Belangen het veel belangrijker dat de groenstrook waar het bedrijvenpark moet komen, groen blijft. Zeker ook omdat deze strook zich bevindt vlak langs de Rijksweg A16 waarvan bekend is dat het verkeer wat daarover rijdt verantwoordelijk is voor grote milieu-vervuiling.

Bovendien zo stelde Gemeente Belangen, zal het inleveren van weer een stuk groen immers niet worden gecompenseerd.

Samengevat kwam de fractie van Gemeente Belangen tot de conclusie dat er op dit moment geen zekerheid bestaat over de gesuggereerde werkgelegenheid die zou gaan ontstaan en er weer een stuk groen voor dit project moet worden ingeleverd.

Voor de fractie is het nut en de noodzaak van dit project onvoldoende aangetoond en zijn de argumenten van werkgelegenheid en duurzaam ondernemen niet voldoende relevant.

Naast de fractie van Gemeente Belangen werd ook door de VVD tegen gestemd.

Kennelijk speelden bovengenoemde argumenten voor de overige partijen in de Gemeenteraad een ondergeschikte rol.