Gemeente Belangen wil actiever beleid bij uitkering bestrijding energie-armoede

Gemeente Belangen wil actiever beleid bij uitkering bestrijding energie-armoede

HENDRIK-IDO-AMBACHT – Gemeente Belangen wil een actiever beleid van het college bij de bestrijding van energie-armoede. Dit blijkt uit schriftelijke vragen van deze politieke partij. Vragensteller Cinthus van der Lei wil met name een actiever beleid bji de uitkering van de eenmalige tegemoetkoming van € 200.

Van de Lei wijst er op dat het kabinet heeft toegezegd de hoge energierekening te compenseren met gemiddeld 400 euro per huishouden door verlaging van de energiebelasting. 

Kwetsbare groepen 
De rijksoverheid heeft voor kwetsbare groepen € 150 miljoen beschikbaar gesteld. Van der Lei wijst er op dat  gemeenten deze middelen gericht kunnen inzetten om kwetsbare huishoudens op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Zo kunnen ze hun  energierekening te verlagen. 
De inwoners met een bijstandsuitkering, die bekend zijn bij de gemeente kunnen een eenmalige tegemoetkoming van 200 euro krijgen. Andere groepen, die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van 200 euro en niet automatisch worden bereikt, kunnen zic melden bij hun gemeente. 

Vragen uitkering € 200
Gelet op deze wijze van het verminderen van de energie-armoede heeft Gemeente Belangen de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders gesteld:

  1. Hoe groot is de groep die recht heeft op een eenmalige tegemoetkoming van € 200? 
  2. Heeft u voornemens om de andere groep, die in aanmerking komt voor een eenmalige tegemoetkoming van € 200 actief benaderen en hoe gaat u deze groep benaderen? 
  3. Kan het college aangeven of er een koppeling is tussen Sociale Dienst Drechtsteden ten aanzien van mensen met geldzorgen, armoede regelingen en schuldhulp, en het proactief aanbieden van energiebesparende en daarmee kostenbesparende maatregelen? 
  4. Worden gratis energiebesparende maatregelen bijvoorbeeld al standaard aangeboden aan mensen, die een lager inkomen hebben? 
  5. Kunt u aangeven hoe de kwetsbare huishoudens gelden ter bestrijding van energiearmoede kan aanvragen? 
  6. Heeft het college voornemens om de regelingen met betrekking tot de eenmalige tegemoetkoming van € 200 en de extra beschikbaar gestelde gelden voor het nemen van energiebesparende maatregelen, actief te communiceren via de Brug, enz.?