gezocht: ideeën voor gebied tussen De Schoof en Cascade

gezocht: ideeën voor gebied tussen De Schoof en Cascade

Op dinsdagavond 13 november 2019 is de fractie van Gemeente Belangen aanwezig geweest bij de informatieavond over het gebied tussen de Schoof en Cascade.

De inwoners hebben hun visie en ideeën aan het projecteam kenbaar kunnen maken.Na een heldere uitleg van het projectteam werd de groep verdeeld in subgroepjes met de opdracht een top drie te maken wat zeker in dit gebied gerealiseerd moet worden.

Vooraf veel vragen wat de kaders zijn waarbinnen de ideeën kunnen worden meegenomen. Deze verandering, waarbij de inwoners voorafgaand aan de ontwikkeling van een project in de leefomgeving, wekte de nodige verbazing bij de aanwezigen.Het projectteam heeft aangegeven dat er geen kaders zijn. Alle relevante betrokkenen, inwoners, ondernemers, projectontwikkelaar, kunnen hun visie kenbaar maken. Van hieruit dient een ontwikkeling te ontstaan waaraan alle betrokkenen zich kunnen conformeren. Geïnteresseerde inwoners hebben hun naam opgeschreven om als vertegenwoordiger van de inwoners aan tafel te blijven bij de nadere uitwerkingen van dit beleid.  Een mooi voorbeeld van participatie zoals Gemeente Belangen dit voor ogen heeft. Wanneer veranderingen in de leefomgeving van onze inwoners gerealiseerd worden, dienen zij met een vertegenwoordiging aan tafel te zitten bij de verdere ontwikkeling van dit beleid.