Goede gesprekken in de snackbar

Goede gesprekken in de snackbar

Vandaag waren de leden van gemeete belangen aanwezig in de Verhage en Family snackbars inde schoof, Hoog Ambacht en het Louwersplein.
We hebben veel mensen gesproken over veel verschillende onderwerpen. Belangrijke informatie voor ons om de belangen van de ambachters te kunenn behartigen.
Dit is precies zoals wij het graag willen, dicht bij de mensen en luisteren naar wat onze inwoners te vertellen hebben.

We gaan nu aan de slag met alle op- en aanmerkingen en zullen de betrokkenen z.s.m. informeren.

Heeft u ons vandaag niet kunnen spreken? Geen nood, ook in het komend jaar zullen we weer regelmatig aanwezig zijn.
En zoals u van Gemeente Belanmgen gewend bent, wij zijn er niet alleen in de verkiezingstijd).

Voor iedereen die vandaag bij ons op de koffie is geweest, en natuurtlijk ook Cafetaria-Eethuis Family en Verhage, bedankt voor uw tijd en gastvrijheid.