Help elkaar helpen!

Help elkaar helpen!

HENDRIK-IDO-AMBACHT – Elke maand schrijft een politicus van Gemeente Belangen (GB) een column voor Ambacht.net. Deze maand is de beurt aan burgerraadslid Jaenela Dossett die oproept om oog te hebben voor elkaar. Dat begint al met een wandeling en een spontane groet. Een stap verder is mantelzorg waarvoor de gemeente binnenkort een app introduceert. Tot slot vraagt Jeanela om waardering van de groeiende diversiteit in ons dorp. Ze schrijft:

Help elkaar helpen!
Hey hallo, fijn dat jij dit leest! Eindelijk eens tijd voor jezelf om kort even iets te lezen? Of lees je dit stuk in je werkpauze? O ik snap het al, je hebt jezelf beloofd onderweg in de trein toch nog even op Ambacht.net te kijken en viola, er is wat te lezen.

Of je studerend of al gepensioneerd bent, het is voor ons allemaal een rare tijd. Een tijd waarin wij meer over corona spreken dan dat we het drinken. Wat weet ik nou? Ik drink niet eens! Wat ik wel doe, is genieten van de versoepelingen rondom corona. Ik ga graag naar buiten om andere mensen te ontmoeten en weer sociale contacten op te bouwen. Lekker boodschappen doen op de Sophiapromenade of heerlijk wandelen langs de nu nog onbebouwde Ambachtsezoom.


Mondkapjes, geen oogkapjes
Het is een genot om mensen elkaar spontaan te zien groeten. Ook al is er een paar inwoners waarbij deze sociale manier niet direct zichtbaar is. Hoe zou het zijn als er in Hendrik-Ido-Ambacht een nieuwe trend komt waarbij niemand elkaar voorbijloopt zonder te groeten?
Ondanks een mondkapje kunnen wij elkaar wel groeten. Een knipoog is ook een groet. Gelukkig zijn er alleen maar mondkapjes en geen oogkapjes. Want wist je dat een sociale spontane groet het verschil kan maken? Althans daar zijn wij van Gemeente Belangen wel van overtuigd. Wij zijn ons ervan bewust dat in deze tijd veel mensen ongewild geïsoleerd raken. Dit treft jong en oud. Hierdoor willen wij ons sterk blijven maken voor passende hulp voor deze doelgroepen. Heb oog voor elkaar! 


Hulp nabij
Het is bekend dat er veel mantelzorgers actief zijn om elkaar te helpen. Maar wat nu als je als mantelzorger zelf overbelast dreigt te raken? Waar moet je dan naar toe? Gelukkig wordt er binnen het sociaal domein hard gewerkt om de voorzieningen zichtbaar en toegankelijk te maken voor iedereen. Zo is de “Ambacht actief”-app binnenkort beschikbaar voor al onze inwoners. Dit is een digitale sociale kaart waardoor hulp nabij is voor de Ambachtse inwoners. Het is fijn als de inwoners wegwijs worden gemaakt tussen alle passende voorzieningen. Wij hopen dat iedereen alert blijft en erop toeziet, dat niemand tussen wal en schip valt. Vanuit Gemeente Belangen blijven we ons inzetten om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Zie de signalen en help elkaar helpen.

Diversiteit in Ambacht
In de laatste jaren is de Ambachtse populatie sterk toegenomen. Dit komt door de veel bijgebouwde woningen en mensen die onze gemeente (her)ontdekken. Het is mooi om te zien dat er een diversiteit is aan inwoners. Dit is een verrijking en geen bedreiging. Achter ieder voordeur staat er wat anders op tafel en zijn er andere culturele gewoontes en religies. Inlevingsvermogen maakt het mogelijk de ander te begrijpen. Ook in de politiek is het belangrijk om de diversiteit aan inwoners weer te geven. Gemeente Belangen is met en voor iedereen! Wij gaan binnenkort weer de wijken in en hopen jullie persoonlijk te kunnen ontmoeten.

Bron: ambacht.net