“Hendrik-Ido-Ambacht en het Klimaatakkoord”

“Hendrik-Ido-Ambacht en het Klimaatakkoord”

“Afgelopen dinsdag werden twee belangrijke raadsvoorstellen behandeld in de Commissie RZ/De Volgerlanden, “De Regionale Energie Strategie” en “De Transitievisie Warmte”. Op 5 juli worden deze in de gemeenteraad behandeld.

De uitwerking van het Klimaatakkoord betekent dat de energieregio Drechtsteden 0.37 Twh(terrawattuur) aan duurzame elektriciteit moet opwekken. Ook is de afspraak dat er 12.000 gebouwen (met een uitloop naar 25.000) aardgasvrij worden.

Als kleinste energieregio in een verstedelijkt gebied, vindt Gemeente Belangen de 0.37 Twh een acceptabel bod. De gekozen aanpak is eerlijk en realistisch. Gemeente Belangen wil graag verantwoordelijkheid nemen om ook binnen Hendrik Ido Ambacht een steentje bij te dragen. Niets doen is geen optie. Maar wij staan er voor en zien er op toe, dat de rekening niet bij onze inwoners wordt neergelegd!

Het doel van de RES 1.0 is een haalbare, betaalbare, betrouwbare, duurzame en rechtvaardige energievoorziening, waarbij de balans met onze regionale en lokale economie, leefbaarheid en kwaliteit van landschap en natuur voorop staat. Gemeente Belangen staat achter dit doel en is vooral kritisch dat de haalbaarheid en betaalbaarheid gewaarborgd wordt. Iedereen moet mee kunnen doen!

Ook wordt ingezet op de verduurzaming van de mobiliteitssector. Meer elektrische auto’s, fietsen maar ook (water)bussen in het openbaar vervoer. Gemeente Belangen ziet graag dat deze ontwikkeling gefaciliteerd wordt en dat er een voldoende sterk energienetwerk is, om de benodigde laadpalen te kunnen plaatsen en te gebruiken.

De Transitievisie warmte zien wij als een uitdaging die haalbaar en betaalbaar moet zijn en waar iedereen aan mee kan doen. Wij willen dit samen met onze inwoners realiseren. Wij volgen het participatietraject op de voet. Goede communicatie en verbinding met onze inwoners en (maatschappelijke) partners is een vereiste, om samen met de overheid de goede dingen op een juiste manier te doen.

“Iedereen moet van het gas af” is een veel gehoorde kreet in de media. Gemeente Belangen wil niemand verplichten van het gas af te gaan en gaat de rekening ook zeker niet bij onze inwoners neerleggen. Dat kan en mag niet gebeuren!

Gemeente Belangen is groot voorstander van subsidiëren en/of faciliteren van collectieve aankoop van zonnepanelen.  Ook subsidies voor isoleren van woningen juichen wij toe. Hierdoor verbruiken we minder aardgas.

De fractie van Gemeente Belangen is vaak op straat en in de wijk te vinden, om de meningen en de ideeën van onze inwoners op te halen. Wij gaan met deze input aan de slag om de kennis en kunde van onze inwoners te verbinden met de gemeentelijke beleidsbepalers. Zo creëren we draagvlak voor de opgave van de energietransitie.

Wij volgen trends, ontwikkelingen en innovaties op de voet om de bijdrage aan de gestelde doelen te verwezenlijken. Eerlijk, Samen, Met en Voor onze inwoners! U kunt op ons rekenen.”