Huishoudelijk Reglement

Op 9 oktober 2019 is er tijdens de algemene ledenvergadering een aangepast huishoudelijk reglement goedgekeurd.

Het huishoudelijk reglement kunt u hier downloaden

De statuten kunt u hier downloaden