Huishoudelijk Reglement

U kunt een copy van het huishoudelijk reglement downloaden via deze website. Klik hiervoor op onderstaande link.

Download Huishoudelijk reglement

Op 9 oktober 2019 wordt er tijdens de algemene ledenvergadering en aangepast huishoudelijk reglement in stemming gebracht.

Het concept huishoudelijk reglement kunt u hier downloaden