Interview met ‘Melis Nugteren’

Interview met ‘Melis Nugteren’

Hendrik-ldo-Ambacht telt 23 raadsleden. Gezamenlijk vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. Zij lezen de raadsstukken, vergaderen in commissies en in de gemeenteraad en nemen besluiten. De Kombinatie stelt hen voor. Deze week is dat Melis Nugteren van de fractie Gemeente Belangen.

H.I. AMBACHT – Melis Nugteren (46) is geboren en getogen in Ridderkerk maar kent H.I.Ambacht al van jongs af aan. “Mijn moeder is in Ambacht geboren en opgegroeid en mijn grootouders hebben er altijd gewoond. Al jong was ik fan van zwembad De Louwert en kwam ik hier zwemmen.” Melis woonde van 1998 tot 2003 in Ambacht, was er vijfjaar weg maar verhuisde tien jaar geleden weer terug. Sindsdien woont hij in de nieuw opgebouwde wijk Oostendam, niet ver van de plek waar zijn moeder opgroeide. Het bevalt hem goed. “Dicht bij uitvalswegen en winkels.” In het dagelijks leven is hij operationeel specialist bij het operationeel centrum van de Politie in de regio Haaglanden. Dat zijn werkplek een dagelijkse reis van 43 kilometer heen en terug vergt neemt hij voor lief. “Ik wil privé niet worden aangesproken over mijn werk en bovendien woont mijn familie hier in de buurt.”

Groei richting politiek

opgegroeid met politiek is hij niet; wel groeide hij er in een mengeling van toevalligheid en nieuwsgierigheid naartoe. “Bij de Politie kon ik zo’n tien jaar geleden een leergang Leiding Geven volgen. Ik was ambitieus en een docent daar heeft mij gestimuleerd om de hbo-opleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement te doen. Centraal binnen die opleiding staan politieke en maatschappelijke verhoudingen en het management bij de overheid. Een paarjaar geleden raakte ik aan de praat met Marjet Vogelaar, die mij vroeg of met die achtergrond de lokale politiek niet iets voor mij zou zijn. Ik heb toen de fractievergaderingen van Gemeente Belangen bijgewoond. Anderhalfjaar later waren er verkiezingen, stond ik op de vijfde plaats op de lijst en werd ik gemeenteraadslid. Dat had is weliswaar niet verwacht maar als raadslid kan ik wel ideeën inbrengen.”

lnwoners betrekken

Voor Melis Nugteren zij er twee punten, waar hij zich in het bijzonder hard voor wil maken: inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken bij besluiten van de gemeente en veiligheid. “Hoe bereiken we inwoners, hoe geven we de stem van inwoners gehoor en wat is het effect van besluiten op inwoners. Natuurlijk kun je het nooit iedereen voor 100% naar de zin maken maar door mensen vroegtijdig te informeren, kunnen zij er iets van vinden en vertellen hoe zij dingen graag zien. Dat kost tijd maar ik vind dingen goed doen beter dan dingen snel doen. Mensen bij plannen betrekken gebeurt nu bij de invulling van het Centrumgebied maar moet wat Gemeente Belangen betreft de norm worden bij alle projecten die de leefomgeving van inwoners raken. Omgekeerd vraagt dat van inwoners ook om ruimer te denken en soms water bij de wijn te doen. Zo kun je afvaardiging aan tafel krijgen, die meedenkt en kan de gemeente een band opbouwen met de inwoners. Ik ben er echt voorstander van om aan het begin van een project hier tijd en energie in te steken in plaats van het later bij de rechter of de Raad van State uit te vechten.”

“balans tussen preventie en handhaving”

Veiligheid

Melis zijn tweede aandachtspunt, Veiligheid, raakt aan zijn werk bij de Politie. “Neem de veiligheidsrisico. Organisatorisch is voor de Politie handig en efficiënt om twee veiligheidsregio’s Rotterdam en Zuid-Holland Zuid samen te voegen. Maar wat zijn de effecten voor de Ambachters? Worden aanrijtijden langer? De invloeden die ik hoor als raadslid kan ik meenemen naar mijn werk bij de Politie en andersom”. Melis legt uit dat het bij dagelijkse veiligheid ook gaat om de balans tussen preventie en handhaving. “Veiligheid en leefbaarheid zijn niet alleen taken van politie en gemeente. Mensen willen dat de gemeente meedenkt om criminaliteit te voorkomen maar inwoners hebben zelf ook een taak. De gemeeùte kan daarbij voorlichting geven. Denk aan autosleutels in een blikje bewaren, zodat ze niet kunnen worden uitgelezen. Veiligheid moeten we echt met z’n allen doen.”

Bron: De Kombinatie – editie Hendrik-Ido-Ambacht – d.d. 13-02-2019