Meer dan 250 nieuwe bomen voor Ambacht

Meer dan 250 nieuwe bomen voor Ambacht

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat tot en met maart volgend jaar 258 bomen planten in ons groene dorp. Het gaat om 98 extra bomen en het herplanten van 160 bomen ter vervanging van dode en zieke bomen. Tijdens de boomfeestdag op 18 november gaf groenwethouder Ralph Lafleur de aftrap met het planten van 15 nieuwe bomen aan de Sophialaan. Vanaf 19 november is op www.h-i-ambacht.nl/bomen te zien waar dit plantseizoen bomen geplant worden.

Onderdeel van plan voor 500 extra bomen in Ambacht

De werkzaamheden maken onderdeel uit van het plan om 500 nieuwe bomen in het dorp te planten, waar in 2018 mee is gestart. Met de 98 nieuwe bomen in het komende plantseizoen komt de tussenstand op 319 nieuwe bomen te staan. Daarnaast plant de gemeente voor elke gekapte boom op openbare grond op dezelfde plek of ergens anders in Ambacht een nieuwe, passende boom terug.
“Bomen maken ons dorp nóg groener, gezonder en gezelliger. Ze zijn goed om ons dorp nog leefbaarder te maken, voor mens en natuur.”
Wethouder Ralph Lafleur


Boomveiligheidscontroles
De gemeente start ook met het uitvoeren van boomveiligheidscontroles. Bomen die ernstig ziek of dood zijn kunnen onveilig zijn, omdat ze kunnen omvallen bij een storm of er kunnen takken afbreken. Soms blijkt dat die bomen gekapt moeten worden. Voor elke boom die de gemeente verwijdert, wordt een nieuwe geplant. Dat kan niet altijd op dezelfde plek. Soms is het zo dat een boom op een plek stond waar eigenlijk geen boom hoort te staan vanwege beperkingen onder of boven de grond. Het is belangrijk dat de boomwortels de ruimte hebben en de boom ook boven de grond voldoende ruimte heeft om te groeien.

Klimaatrobuust, biodivers en passend in de buurt
Bij de nieuwe bomen wordt rekening gehouden met wat past in de wijken, plantsoenen en parken van Ambacht. Bij de eerste bomen aan de Sophialaan gaat het om Esdoorn, Krentenboomje, Kastanje, Appel, Peer, Eik, Wilg en Linde. De bomen moeten tegen de veranderende weersomstandigheden kunnen, zoals heftigere regen en drogere zomers. De gemeente kiest daarbij voor bomen die aantrekkelijk zijn voor vlinders, insecten en vogels. Hiermee ontstaat een grotere biodiversiteit.