Met & Voor Iedereen

Met & Voor Iedereen

Gemeente Belangen Hendrik-Ido-Ambacht presenteert met trots het verkiezingsprogramma 2018-2022.

Lijsttrekker Marjet Vogelaar: ‘Reken maar dat ik trots ben! Dit programma is gemaakt op basis van de doorlopende gesprekken met de samenleving. De titel “Met & Voor Iedereen” staat voor waar we steeds mee bezig zijn en is ook de komende vier jaar ons kompas.’

‘Ruimte voor initiatieven van inwoners is in deze tijd echt belangrijk. Ambacht gaat daar echt leuker van worden. Mogelijk maken wat kan, laat de inwoners de gemeente maar uitdagen om met hun mee te gaan doen in plaats van andersom’.

Ambacht is een fijne woongemeente en dat moet zo blijven. Bij woningbouw is de discussie over de verhouding tussen stenen en groen heel bepalend voor de leefomgeving. Niet alleen dure woningen, ook starters en sociale huurwoningen horen in het aanbod. Voorzieningen dichtbij en goed toegankelijk zorgen voor ontmoeting en sociale cohesie. Over een uitbreiding van de Schoof blijven wij uitermate kritisch. De Graaf Willemlaan blijft open. De bushalte bij de Schoof moet terugkomen.

De jeugd verdient, wanneer nodig, goede zorg zonder wachtlijsten. Mantelzorgers hebben het niet gemakkelijk, laat ze zelf vertellen wat hen kan ontlasten en probeer dat dan ook mogelijk te maken.

Een regelmatig gehoorde wens van inwoners, een fiets- en wandelpromenade van Noordpark naar Crezeepolder aanleggen, heeft Gemeente Belangen in het verkiezingsprogramma opgenomen.