Nader onderzoek coalitie SGP-ChristenUnie, Gemeente Belangen en CDA

Nader onderzoek coalitie SGP-ChristenUnie, Gemeente Belangen en CDA

HENDRIK-IDO-AMBACHT – In ons dorp wordt de vorming van een nieuwe coalitie van SGP-ChristenUnie, Gemeente Belangen en CDA nader onderzocht. Dit is de uitkomst van een informatieronde met alle politieke partijen in de achterliggende weken.

Direct na de verkiezingen heeft de lijsttrekker van de grootste partij, de SGP-ChristenUnie (André Flach), het initiatief genomen tot gesprekken met alle politieke partijen in de nieuwe gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht. In twee ronden van acht gesprekken is gesproken over hoe partijen de verkiezingsuitslag interpreteren, welke partijen een nieuw college zouden moeten vormen en over de drie belangrijkste punten per partij die een plek zouden moeten krijgen in een nieuw coalitieakkoord. Daarnaast is gesproken over kandidaat-wethouders.

Het advies van de informateur André Flach is om een nadere verkenning te doen naar de vorming van een coalitie met de drie genoemde partijen. Flach: “dat is nadrukkelijk de opbrengst van de twee gespreksronden die ik met alle partijen heb gevoerd. Hoewel er verschillende voorkeuren zijn geuit door politieke partijen, is er begrip bij alle partijen dat het verkennen van deze optie op dit moment het best past bij de democratische logica van de verkiezingsuitslag. De combinatie van SGP-ChristenUnie, Gemeente Belangen en CDA staat voor 15 van de 23 zetels in de gemeenteraad en voor ruim 63% van de kiezers.”

In de nadere verkenning vindt een verdieping plaats op een aantal zaken die belangrijk zijn bij het vormen van een coalitie: 1) inhoudelijke overeenstemming over de belangrijkste inhoudelijke punten 2) de kwaliteit van kandidaat-wethouders en hun vermogen om als teamspeler te functioneren 3) de loyaliteit en stabiliteit van coalitiepartijen in een periode waarin veel belangrijke besluiten zullen worden genomen. Ook zal gesproken worden over de vraag hoe speerpunten van partijen die uiteindelijk niet zullen deelnemen aan de coalitie toch een plek kunnen krijgen in het op te stellen coalitieprogramma.

Bron: http://www.ambacht.net/nieuws/2018-04-10-4334-nader-onderzoek-coalitie-sgp-christenunie-gemeente-belangen-en-cda.html