Niet roepen, maar maak voorstel

Niet roepen, maar maak voorstel

HENDRIK-IDO-AMBACHT – Gemeente Belangen (GB) staat de laatste weken in de belangstelling omdat de gemeenteraad na lange tijd een initiatiefvoorstel heeft aangenomen. Dit voorstel ging over het geven van een coronavoucher van € 25 voor de Ambachtse huishoudens. De indiener van dit voorstel was Melis Nugteren. Voor Ambacht.net was dit opzienbarende succes reden om een interview met dit nieuwe raadslid te houden.

Meer initiatiefvoorstellen
Nugteren kijkt met tevredenheid terug op het proces bij de indiening van zijn voorstel. “Het indienen van zo’n voorstel is heel beladen, zeker in de positie waarin wij als Gemeente Belangen verkeren. We zijn namelijk coalitiepartner. Ik heb de indruk dat de bestuurscultuur is, dat het college met voorstellen moet komen en niet de raad. Als je een goed idee ophaalt bij een ondernemer, het op de politieke agenda plaatst, dit voorstel een raadsbrede steun krijgt voor een uitwerking door het college, dan zorgt dit voor een krachtig democratisch mandaat en bovendien daagt het raadsleden uit om niet alleen een passieve beoordelaar te zijn, maar te groeien in de rol van kadersteller in het hoogste orgaan van de gemeente. Nugteren is voorstander om in de komende raadsperiode meer gebruik te maken van het instrument “initiatiefvoorstel”, wanneer een onderwerp zich daarvoor leent. In het verleden heeft de raad overigens niet veel van dit voorstellen ingediend. De meest recente zijn:

  • 2015 (“Hoe om te gaan met de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie”)
  • 2009 (initiatiefvoorstel voor uitbreiding van het jeugdspeelpark, waarvoor volgens de toenmalige initiatiefnemers, een werkgroep van de raad, subsidie beschikbaar zou moeten worden gesteld van € 240.000).

Verbinding door participatie
Melis is geboren in Ridderkerk, woont sinds 2009 weer in Ambacht en zit sinds 2018 in de gemeenteraad. Gelet op politie-achtergrond heeft hij veel kennis van openbare orde en veiligheid, dat is een uitvoeringstaak van gemeenten. De vraag is daarom wat zijn motief was om in de politiek te gaan en juist te kiezen voor een lokale en niet voor een landelijke partij in Ambacht.
“Lokaal spreekt mij aan, omdat Gemeente Belangen de inwoners gaat opzoeken. Gemeente Belangen is altijd op straat. Gelukkig zijn we niet alleen bij de verkiezingen zichtbaar: Altijd dichtbij, nabij en luisterend. We doen wijkschouwen en vinden participatie belangrijk. En het is niet zo, zoals sommige raadsleden van landelijke fracties zeggen, dat burgerparticipatie is beperkt tot één keer in vier jaar. Dat is onzin,” aldus een vastbesloten Nugteren. Door deze vorm van participatie en zichtbaarheid onderscheidt Gemeente Belangen van andere partijen. De Participatienota “Ambachtse Aanpak” vindt hij dan ook het belangrijkste succes in de afgelopen raadsperiode. “De nota geeft de raad handvaten bij de kaderstelling en om aan de voorkant de inwoners mee te nemen bij de invulling van een plan. Aan de voorkant duurt de procedure wat langer, maar je hebt dan geen last van rechtszaken aan de achterkant. Daarmee bespaar je als gemeente proceskosten en krijg je goodwill van de inwoners,” weet Nugteren.

Weinig verschillen
Hij betreurt het ook dat andere lokale partijen, die dicht bij de standpunten van zijn partij staan, zelfstandig aan de verkiezingen meedoen en niet de verbinding aan de voorkant hebben gezocht. Zo wijst Nugteren er op dat Echt Voor Ambacht (EVA) eigenlijk Gemeente Belangen Light is: “EVA voegt niets extra’s toe ten opzichte van Gemeente Belangen. Ze hebben hetzelfde programma als wij en als je exact hetzelfde doet als GB (zoals aankondigen dat je elk kwartaal een schouwronde gaat doen), waar-om ga je dan een andere partij oprichten en verbind je niet lokaal?” Ik denk dat de verschillen tussen de lokale partijen, ook met Realistisch Ambacht (RA), maar klein zijn. Het is daarom betreurenswaardig dat je elkaar aanvalt en verwijten maakt, in plaats van dat je de verbinding zoekt op de overeenkomsten in je programma. Door de stemmen op de lokale partijen nog verdere te verdelen, zal de bestuurscultuur in Ambacht, waar een aantal partijen, volgens hun zeggen, graag verandering in zien de komende jaren, niet veranderen. Het initiatief voor het besturen, wordt op deze wijze bij de traditionele bestuurderspartijen in de schoot geworpen ” aldus Nugteren.

Het gebrek aan participatie vanuit de gemeente en van de landelijke partijen bracht hem juist in de politiek, bij Gemeente Belangen. “Rond 2014 verschilde een aantal bewoners aan Onderdijk met de gemeente van mening over de komst van een woonzorg-complex. Eerst zouden daar drie twee-onder- één-kapwoningen komen, maar door de ineenstorting van de woningmarkt ging dit plan niet door. Het wooncomplex zou echter een massief blok beton worden, dat niet voldeed aan de lintbebouwing van de Veersedijk. Bovendien werden de buurtbewoners niet geïnformeerd. Vervolgens kwam er een bezwaarprocedure, kwam er rond 2014 een hoorzitting, kwam er een rechtszaak en werden de bewoners in het gelijk gesteld door de rechter. Maar drie jaar later kwam het opnieuw hetzelfde plan op tafel, echter nu voor een andere zorgaanbieder. Na een hoorzitting is dat plan toch ingetrokken.”
Positief vindt Nugteren daarom dat wethouder Lafleur een andere insteek heeft gekozen. Hij sprak met belanghebbenden, met de bouwer en de projectontwikkelaar. Zij hebben een constructief plan gemaakt. “Het resultaat is nu dat we binnenkort beginnen met de bouw van 14 woningen voor starters. Het zijn twee blokken van zeven woningen. De winst van deze insteekt is dat betrokkenen niet tegenover maar naast elkaar staan. Je gaat samen iets moois bouwen!”

Nieuw restafvalsysteem
Ondanks alle commotie in de raad en op sociale media vindt Nugteren de invoering van nieuwe restafvalsysteem een succes in de raadsperiode. “Het stond in ons programma. Ik ben er blij mee. Kijk: er is 277 kg restafval per inwoner dat verbrand wordt, waarvan 200 kg grondstoffen bevat en dus
herbruikbaar is. Dat gooi je nu weg. We hebben op het huidige systeem nu circa € 900.000 tekort, dat is ongeveer € 80 per huishouden. Deze € 80 moeten we eigenlijk bovenop de huidige afvalstoffenheffing meetellen. Daarnaast is de verbrandingsbelasting per ton van € 13,21 in 2019, gestegen naar
€ 33,15 in 2021. Dat is enorme verhoging en dat wordt nog meer, want de brandstof wordt duurder. Met andere woorden: er komt nog eens € 40 bij de € 80 en betaal je € 120 meer als je niets doet. Dat is ook niet duurzaam en slecht voor de uitstoot van CO2, meent Nugteren. De inwoner beslist met het recycletarief zelf over de hoogte van de kosten voor afvalstoffen en de besparing van de kosten voor afvalstoffen geeft weer ruimte voor bijvoorbeeld groenonderhoud, speeltuinenonderhoud, of subsidie voor duurzame oplossingen als isoleren van huizen of zon op daken.

PvdA, VVD, Realistisch Ambacht zijn voorstander van nascheiding van afval. Deze partijen hebben vier jaar de tijd gehad om met een uitgewerkt plan over de na-scheiding te komen. “Door niet met zo’n plan te komen, ontnemen die partijen de inwoners de mogelijkheid om te bepalen wat nu de beste oplossing is: plan A (recycletarief) of plan B (nascheiding). Dan kunnen de inwoners kiezen, het is jammer dat ze dat niet gedaan hebben.”

“Niet roepen, maar maak voorstel”
Daarop voortbordurend: Nugteren roept de oppositiepartijen op om actiever te zijn. Hij noemt als voorbeeld de opening van het binnenbad op zondag. “Met alleen maar roepen dat het zwembad open moet, kom je er niet. Als ik al vier jaar lang ageert tegen de sluiting van het binnenbad op zondag, dan had ik als Gemeente Belangen gezegd: ik ga met de uitbater praten, vraag hem een berekening te maken wat het hem kost om open te gaan op zondag en of hij voldoende personeel heeft. Maar Gemeente Belangen is de enige fractie, die met deze uitbater heeft gesproken. En als je dan voldoende informatie hebt, kom met een initiatiefvoorstel, bundel met andere partijen de steun om zo’n zwembad open te krijgen en sluit te rijen. Verder had ik het voorstel op de agenda gezet, dat wordt gesteund door zes of zeven fracties. Het idee wat Gemeente Belangen met het zwembad had, is door corona niet uitgevoerd, gezien het feit dat het zwembad helemaal gesloten werd.”
Hij snapt niet waarom dat vanuit de oppositie niet is gebeurd. “Inderdaad, in de vorige periode zijn de intentieverklaringen vastgesteld en getekend. Blijkbaar heeft niemand die gezien. Niemand was er op aangeslagen en iedereen was akkoord. PvdA, D66, VVD en Realistisch Ambacht, EVA en AUB mogen Gemeente Belangen verwijten dat we hebben zitten slapen in 2017, maar dat geldt ook deze partijen, die akkoord zijn gegaan met de afgesproken 6 daagse opening van het binnenbad.”

Geen gemeentelijke dwang, ondernemer beslist
Hij wijst er op dat contracten tussentijdig kunnen worden aangepast, als de uitbater en de gemeente dat willen. “Maar omdat ik wil gaan zwemmen, breng ik de ondernemer in een heel lastig pakket, omdat het geld kost en capaciteit ontbreekt. Je mag de winkels en het binnenbad als gemeente niet verplicht sluiten, maar je mag ze ook niet verplicht openen. De gemeenten moet faciliteren, dat is de taak van de gemeente. Waarom zou je de winkeliers een vrije dag laten opofferen om bepaalde inwoners te entertainen? Als je op zondag wil recreëren, kan dat in de Ambachtse parken, waar veel groen is.”
Hij benadrukt nogmaals dat de gemeente niemand moet dwingen om open te gaan maar ook niet gesloten te blijven. Laat Nugteren het besluit tot opening op zondag de winkelier over en niet aan de consument? “Ja, deels want de winkeliers weten precies wat de consumenten willen in hun winkel, maar de gemeente staat er buiten.”

Geen Raadsprogramma
Meer initiatiefvoorstellen kan een onderdeel van een nieuwe bestuurscultuur zijn. Maar geldt dat ook voor de invoering van een raadsprogramma in plaats van een coalitieprogramma?
Zwijndrecht kent zo’n programma, waar alle partijen hun punten in het openbaar naar voren brengen en met elkaar bespreken. Uiteindelijk komt er een breed gedragen raadsprogramma. Volgens Zwijndrechtse raadsleden voorkomt hierdoor een grote minderheid in de raad hun standpunt aan de meerderheid van de raad kan opleggen.

Nugteren is geen voorstander van een raadsprogramma. “Het gevaar bestaat dat het politieke profiel dat je als fractie hebt, wordt dan weggemasseerd. De fracties onderscheiden zich niet meer, de diverse belangen worden als het ware samengesmolten. Ook de inhoudelijke discussie over de idealen waar-voor je staat, wordt niet meer gevoerd.”

Gevaar coalitieprogramma
Maar hij bij het coalitieprogramma ziet hij ook een gevaar: “Het gevoel kan ontstaan, dat zo’n programma in beton gegoten wordt. Je bent daar wel zelf bij. Ik vind het heel belangrijk dat de plannen in het coalitieprogramma kunnen worden bijgesteld als gevolg de actualiteit van de dag. Dan moeten we niet zeggen: sorry dat hebben we toen afgesproken. Die ruimte tot aanpassing moet er altijd zijn. Daar moeten we dan goede gesprekken over kunnen voeren.”
Heeft hij voorbeelden? “Het is niet gebeurd, maar als ik zo fel tegen de sluiting van het binnenbad was, had ik dat zeker op de agenda gezet.” Verder wijst op de woningnood. Vroeger werd in de Volgerlanden gebouwd voor hoger opgeleiden, maar de omstandigheden zijn veranderd. Daarom moeten ook kijken naar verdichting. Hij denkt hierbij aan de verdichting in de Oranjewijk, “waar we van 83 naar 113 woningen gaan.” Ook wil hij een debat over de invoering van de starterslening. Ook de aanpak van de komende (energie)armoede verdient door Oekraïne-oorlog aandacht.

Parkeren vrachtwagens
Nugteren ziet terug op een goede samenwerking met Zwijndrecht. “De samenwerking over de Volgerlanden hebben we op een nette manier beëindigd.” In Zwijndrecht is er nog wat kritiek over het Ambachtse beleid over het parkeren van vrachtwagens. Volgens Nugteren was er “ooit een overeenkomst met Zwijndrecht gesloten. Later kreeg Zwijndrecht last van Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs. Daarom snap ik dat alleen Zwijndrechtse chauffeurs mogen parkeren op de aangewezen plaatsen.” Hij wijst er op dat Ambacht “qua oppervlakte een heel klein dorp is. Er zijn bedrijfsterreinen, die parkeerplaatsen hebben voor hun eigen vrachtwagens. Denk aan de Retail Plus. Daarnaast hebt je Ambachters vrachtwagenchauffeurs, die voor niet-Ambachtse bedrijven werken en hun wagen willen parkeren. Dat blijft een probleem. Ambachtse bedrijven moeten zelf de grond kopen voor parkeren. Kan je dan de ‘losse’ chauffeurs wel gaan faciliteren? Of moet je dat regionaal afstemmen? Kan je bijvoorbeeld naar Alblasserdam uitwijken waar een parkeerplaats is?” een lastig vraagstuk waarin de regionale samen-werking wellicht voor een oplossing kan zorgen” oppert Nugteren.

Aantal zetels
Gemeente Belangen is de grootste niet-gecombineerde fractie in de raad met vijf zetels. Hoeveel zetels denkt Nugteren dat zijn partij tijdens de verkiezingen te behalen? “Ik kijk uit naar een positieve uitslag voor Gemeente Belangen. We bezitten bestuurlijke ervaring en zijn in het aantal fractieleden groter, completer en sterker geworden. Dit gecombineerd met een duidelijk verkiezingsprogramma zijn alle ingrediënten voor een mooie uitslag aanwezig. Wij zijn er klaar voor, samen met en voor de inwoners en hopen op een grote opkomst bij de stembureaus,” aldus Nugteren.

Bron: Ambacht.net