Nieuwe coalitie gaat “Samen voor Ambacht”

Nieuwe coalitie gaat “Samen voor Ambacht”

Met de installatie van vier wethouders op maandag 4 juli heeft Hendrik-Ido-Ambacht een nieuwe coalitie. Voor het eerst bestaat de Ambachtse coalitie uit vier partijen. De SGP-ChristenUnie, Gemeente Belangen, de VVD en het CDA leveren ieder een wethouder voor het nieuwe college van B&W.

Marjet Vogelaar (Gemeente Belangen): “Wij hebben ingezet op het toevoegen van een vierde partij aan de coalitie. Hiermee is onze wens voor een breder draagvlak vanuit de raad vervuld. Verder gaan we werk maken van het zoveel mogelijk aan de voorkant betrekken van de gemeenteraad bij belangrijke thema’s als duurzaamheid, wonen en het sociale domein. Hiervoor vinden we de andere coalitiegenoten aan onze zijde. Zo ontstaat er openheid en gezamenlijkheid in de gemeenteraad. Dat vinden wij belangrijk.”

Ambitieuze plannen

Maandagavond overhandigde formateur André Flach het eerste exemplaar van het coalitieprogramma Samen voor Ambacht aan de burgemeester. Daarin beschrijven de vier partijen hun belangrijkste doelen en hoe ze dat samen met de hele gemeenteraad willen realiseren. Duurzaamheid, wonen, mobiliteit en het sociale domein zijn de belangrijkste zaken. Duurzaamheid zal de komende vier jaar veel meer aandacht gaan krijgen en als een aparte opgave aangepakt gaan worden. Energietransitie, CO2-reductie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, grondstoffen, circulariteit en duurzame mobiliteit zijn onderwerpen waar voortvarend aan gewerkt gaat worden. Dat geldt ook voor wonen. Hendrik-Ido-Ambacht bouwt al vele jaren voldoende woningen, maar het blijft noodzakelijk om dat de komende jaren te blijven doen. Meer sociale huur en extra aandacht voor starters en doorstroming van ouderen zijn belangrijke speerpunten. Met de raad wil het college verder verkennen hoe er een goede balans blijft bestaan tussen voldoende woningen en het dorpse karakter van ruimte en groen. Daarnaast houdt de coalitie oog voor de bereikbaarheid van onze gemeente. Het verkeer in onze gemeente moet vlot lopen en voor alle deelnemers veilig zijn. Als het gaat om zorg voor ouderen en jongeren blijft het preventieplan leidend. Voorkomen van zorg als het kan en zorg bieden als het nodig is. Nieuw in dat kader is een relatieloket. Via dit loket kunnen gezinnen de juiste hulp vinden en de stap maken om hulp te vragen. Het positieve effect voor het kind staat hierbij voorop. Wenny van der Hee (CDA): “Niet alles is op te lossen met preventie. Wij zijn blij met afspraken dat er een ruimhartig aanbod van zorg en ondersteuning beschikbaar blijft voor mensen in een kwetsbare positie. In Ambacht zien we om naar elkaar.”

Lastige compromissen

Al in de verkiezingscampagne was duidelijk dat de opvattingen over de invulling van de zondag en zondagsrust sterk uiteenlopen in de Ambachtse politiek. Een afspraak maken waar alle vier de partijen zich in konden vinden was dan ook een hele klus. Formateur André Flach: “Ik ben blij dat dit gelukt is. We hebben goede gesprekken gevoerd waarin met wederzijds respect echt geluisterd is naar elkaars overwegingen.”

De discussie over de zondagsrust spitste zich toe op drie zaken.

De openingstijden voor winkels blijven zoals ze zijn. Veel winkeliers hadden aangegeven dat zij niet op ruimere openingstijden zaten te wachten. Leo Platschorre (SGP-ChristenUnie) is blij met dit resultaat: “De zondagsrust zien wij als een belangrijk goed en onderdeel van de Ambachtse identiteit. Hier wordt binnen de coalitie principieel verschillend over gedacht. De meeste winkeliers willen hun rustdag niet inleveren voor nog een werkdag. Dit geeft ruimte voor deze afspraak.”

Er is afgesproken dat het college in gesprek gaat met de exploitant van het binnenzwembad. Daarbij gaat het over de exploitatie, toegangsprijzen en de openingstijden. Marjet Vogelaar (Gemeente Belangen): “Wij zijn blij dat er gesproken kan worden over het opheffen van de zondagssluiting van ons prachtige nieuwe binnenzwembad. Daarmee is het een vrije kwestie geworden in de gemeenteraad. Op de SGP-ChristenUnie na zouden alle partijen graag zien dat het zwembad de hele week open is. Uiteraard moet er wel gekeken worden naar de haalbaarheid en de kosten van extra openstelling.”

Bij de discussie over evenementen op zondag hebben de vier partijen een werkbare vorm gevonden. In het vorige coalitieprogramma werd de zondag als dag van rust, bezinning en ontmoeting benoemd. De coalitie voegt daar nu het element ontspanning aan toe. Daan van den Wollenberg (VVD): “Voor ons is het belangrijk dat er meer ruimte is voor een leuk evenement op zondag zoals het foodtruckfestival. Natuurlijk houden we bij evenementen oog voor de impact daarvan op onze samenleving, maar voor ons is het belangrijk dat evenementen op zondag mogelijk zijn. We zijn blij dat deze ruimte er is binnen de coalitie.”

Het coalitieakkoord ‘Samen voor Ambacht’ is hier te downloaden.