nr 2. Ralph Lafleur

nr 2. Ralph Lafleur

Mijn naam is Ralph Lafleur, de afgelopen vier jaar heb ik namens Gemeente Belangen als wethouder deelgenomen aan College van B&W. Deze vier jaar hebben mij veel gebracht. Vooral de contacten met inwoners geven mij de energie, maar vooral de inspiratie om te werken aan breed gedragen oplossingen. Dat betekent niet dat ik altijd iedereen tevreden kan stellen. Maar door inwoners vroegtijdig te betrekken, worden ideeën beter en daar blijf ik mijn best voor doen.

Een belangrijk thema binnen mijn portefeuille is duurzaamheid. Bij duurzaamheid gaat het om het goede te doen voor toekomstige generaties op onze planeet. Met z’n allen moeten we ons daarvoor inzetten en iedereen moet kans krijgen mee te doen.

Ga stemmen 14-15 of 16 maart. Lijst 2 Gemeente Belangen