Participatienota “Ambachtse Aanpak”

Participatienota “Ambachtse Aanpak”

40 jaar lang heeft Gemeente Belangen gestreefd naar het handen en voeten geven aan participatie. Het behoeft geen uitleg dat onze fractie verheugd is met deze participatienota, die op 11 januari 2021 unaniem is aangenomen door de Gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht.
Het geeft een handreiking voor een uniform en transparant participatieproces.

Het aan de voorkant betrekken van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en mede-overheden, is de essentie van deze participatienota. Deze duidelijkheid aan de voorkant, voorkomt teleurstelling aan de achterkant.

Complimenten aan wethouder Lafleur, dat hij alle fracties uit de Gemeenteraad heeft laten participeren in een raadsbrede werkgroep. Deze werkgroep heeft de bouwstenen voor deze participatienota vastgesteld.

Dat participatie belangrijk is voor onze inwoners, blijkt uit de raadpleging van het “Bewonerspanel Participatie 2020”. Maar liefst 80% van onze inwoners wil betrokken worden bij ontwikkelingen in onze gemeente. Dat is logisch want er zit veel kennis en kunde bij onze inwoners, die wij graag ophalen en benutten. Dit heeft een enorme meerwaarde voor de legitimiteit van ons beleid.