SGP-ChristenUnie, Gemeente Belangen, VVD en CDA vormen nieuw college

SGP-ChristenUnie, Gemeente Belangen, VVD en CDA vormen nieuw college

HENDRIK-IDO-AMBACHT – In Hendrik-Ido-Ambacht vormen de SGP-ChristenUnie, Gemeente Belangen, VVD en CDA de komende vier jaar samen het college. Na een intensieve periode van verkenning en formatie maakte formateur André Flach dat vrijdag 24 juni 2022, namens de vier partijen bekend. De partijen hebben aangegeven met vertrouwen de samenwerking aan te gaan. De wethoudersposten worden ingevuld door André Flach (SGP-ChristenUnie), Ralph Lafleur (Gemeente Belangen), Jauharina Oelfke-Ten Seldam (VVD) en Steven van Die (CDA).

Samenwerking
De partijen geven aan op een open en constructieve manier te willen samen werken met alle partijen in de gemeenteraad. Formateur Flach: “We gaan voortvarend aan de slag met de opgaven waar Hendrik-Ido-Ambacht voor staat. Dit doen we samen met onze inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke partners. Daarbij is de Ambachtse identiteit ons kompas.”

Wethouders
André Flach, Ralph Lafleur en Steven van Die keren allen terug in het college. Jauharina Oelfke-Ten Seldam is sinds 8 jaar raadslid voor de VVD in Hendrik-Ido-Ambacht, waarvan de laatste periode als fractievoorzitter. Zij sluit nu namens de VVD als wethouder aan in het college.

Verkenning
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart jl. werd de heer Nieuwenhuis (burgemeester van Waddinxveen) aangewezen als externe informateur in Hendrik-Ido-Ambacht. Hij ging in gesprek met de acht partijen en onderzocht daarin welke combinatie van partijen de volgende stap kon gaan zetten om te komen tot een nieuw stabiel college. Naar aanleiding hiervan adviseerde de heer Nieuwenhuis een coalitie bestaande uit SGP-ChristenUnie, Gemeente Belangen en CDA, een voortzetting van de voormalige coalitie.

Hierna volgde een duidingsdebat met de raad. Na afloop van het debat werd besloten toevoeging van een vierde coalitiepartij verder te verkennen. Deze verkenning heeft geresulteerd in de samenwerking tussen de SGP-ChristenUnie, Gemeentebelangen, VVD en het CDA.

Coalitieakkoord en installatie
Op maandag 4 juli wordt het coalitieprogramma 2022-2026 ‘Samen voor Ambacht’ aan de gemeenteraad aangeboden.