Stand van zaken

Gemeente belangen heeft een aantal speerpunten genoemd voor de verkiezingen, we willen u graag op de hoogte houden omtrent de stand van zaken. Kortom wat hebben we bereikt en wat (nog) niet.

1 Ambacht is en blijft een zelfstandige prettige woongemeente,groen en wonen in balans.

2 Een fiets en wandelpromenade tussen Noordpark en Crezeepolder

Dit punt is door onze coalitie partners overgenomen in het coalitieprogramma “Gewoon Ambacht”

3 De Bushalte bij de schoof moet terug

Met ingang van 9 december 2018 wordt de bushalte weer in gebruik genomen door Qbuzz

4 De gemeente vervult een voorbeeld functie energie neutraal en duurzaam materiaal gebruik

5 Lokale belastingen niet verhogen

Voor 2019 worden de lasten voor de inwoners niet verhoogd

6 Ambachters aan zet! We benutten kennis, kunde creativiteit en oplossend vermogen van onze inwoners.

De eerste voorbeelden zijn er; Uw mening is gevraagd over de detailhandel binnen Ambacht, maar uw mening is ook belangrijk als het gaat om de invulling van het deel Graaf-Willemlaan / de Schoof

7 Voorzieningen op wijkniveau, ontmoeting sport en participatie staan centraal

8 Actieve inzet op voorkomen overbelasting mantelzorgers