Themasessie Jeugd

Themasessie Jeugd

Als het over jeugdhulp gaat, gaat het vaak over (tekort aan) geld. Tegelijkertijd zijn in het afgelopen jaar veel goede lokale ontwikkelingen in gang zijn gezet, die passen bij de ‘beweging naar de voorkant’. Die goede ontwikkelingen wil de portefeuillehouder voor de raad breder uitlichten in de themasessie van vanavond.

Wat is het idee?
Gedacht wordt aan een thematische sessie voor de raad, die geheel in het teken staat van jeugdhulp. Een die vergelijkbaar is met wat eerder dit jaar, voor de zomer, is gedaan. In deze sessie willen we ’tellen’ en ‘vertellen´, waarbij we het vertellen eigenlijk niet van onszelf (als gemeente) willen laten komen, maar juist van partners en ook (ervarings)deskundigen.

Programma
Maandag avond 15 maart 2021
Te volgen via: Website gemeente

TijdOnderwerp
20.00-20.15Inleiding – Sturing en invloed
20.20-20.35Lokale Impuls: toekomstperspectiefplan
20.40-20.55Lokale Impuls: Buurtgezinnen
20.55-21.05Korte pauze
21.05-21.30Evaluatie extra formatie Jeugdteam
21.30-21.45Regionale Ontwikkelagenda 2021