“Uw inbreng doet ertoe!”

“Uw inbreng doet ertoe!”

HENDRIK-IDO-AMBACHT – Elke maand zal een raadslid van Gemeente Belangen (GB) een column schrijven voor Ambacht.net. De aftrap geeft Cinthus van der Lei die in zijn bijdrage erop wijst dat uw inbreng ertoe doet. Als voorbeeld noemt Cinthus het nieuwe speelruimteplan dat gebaseerd is op vele gesprekken met de inwoners. GB ontmoet hen in de Ambachtse winkelcentra en wijken.

Uw mening of inbreng doet ertoe!
De Tweede Kamerverkiezingen zijn inmiddels achter de rug. Bent u nog gaan stemmen of bent u van mening dat uw stem er niet toe doet? In elk geval was de stemmogelijkheid door de corona-pandemie uitgebreid van een dag naar drie dagen en kon u stemmen via de post. We kunnen zeggen dat het een historische uitslag is met een opkomst van 82,6% en de verschuivingen in de
zetelverdeling in het parlement. Daar wist SGP-wethouder Andre Flach wist helaas geen plek te bemachtigen.

Gemeenteraadsverkiezingen in 2022
Hoewel het nog een jaar duurt, voordat er gemeenteraads-verkiezingen zijn, is het goed om alvast na te denken wat uw stem kan betekenen voor de lokale politiek. Hoewel de landelijke politiek de voorwaardes stelt, wordt het verschil gemaakt op lokaal niveau. Daarbij kan de kleur van de partij die uw standpunt vertegenwoordigt het lokale beleid de komende vier jaar bepalen.

Lokaal niveau = concrete vraagstukken
Bij lokaal beleid gaat het dikwijls om hele concrete opgaven, zoals de openstelling van het zwembad, de bouw van (extra) sociale huurwoningen en de vervanging van schoolgebouwen. Andere voorbeelden zijn wie er recht heeft op huishoudelijke hulp en het sociale domein. Het mooie van de lokale politiek is dat het verschil gemaakt wordt door met elkaar in gesprek te gaan om tot antwoorden te komen. Zo zoeken we naar een gemeenschappelijke deler die aansluit bij de “Ambachtse Aanpak”.

Participatienota “Ambachtse Aanpak”
Wat zijn de lokale vraagstukken in Hendrik Ido Ambacht en hoe willen wij hierbij u als vereniging, burger, ondernemer betrekken? Uw inbreng in lokale vraagstukken is van wezenlijk belang. De onlangs vastgesteld participatienota “Ambachtse Aanpak” beschrijft hoe er een brug geslagen wordt tussen burgers, ondernemers en verenigingen. In Ambacht willen wij belanghebbenden in een vroeg stadium betrekken bij het besluitvormingsproces van projecten. Actuele voorbeelden vormen de Regionale Energie Strategie (RES), evenals de groeiagenda of dat speeltuintje dat opnieuw wordt ingericht. Zo telt uw inbreng echt!

Positieve reacties, maar te weinig uitgaansgelegenheden
Om de lokale vraagstukken goed in beeld te krijgen bezoeken we winkelcentra en wijken. Zo komen wij veel in contact met onze inwoners. Wij horen heel veel positieve reacties van onze burgers. Ze zijn vooral tevreden over het vele groen, de wijkinrichting en het voorzieningenniveau. Wel zouden inwoners meer uitgaansgelegenheden willen en wordt er geklaagd over verouderde speeltoestellen. 

Nieuw speelruimteplan
Wist u trouwens dat er in onze gemeente 126 speelplekken zijn? Onlangs heeft de gemeenteraad een nieuw speelruimteplan aangenomen, dat is tot stand gekomen dankzij de vele gesprekken met inwoners. Het plan stipuleert kaders voor de realisatie van aantrekkelijke en toekomstgerichte speelruimtes, voor zowel jong als oud. Voor verdere invulling zal uw inbreng worden gevraagd, zodra een speelplaats wordt aangepakt. Kortom, we denken na over de toekomst van jong en oud, waarop ik trots ben. 

Nieuwbouw scholen
Ons denken over de toekomst blijkt niet alleen uit het speelruimteplan, maar ook uit de app Sociale Kaart en de nieuwbouwplannen van scholen. Zo heeft de gemeenteraad op 1 maart ingestemd met het beschikbaar stellen van voorbereidingskredieten voor vier nieuw te bouwen scholen. De nieuwe scholen vervangen Stadhouder Willem III, Meander en de Admiraal. Verder zal in de Volgerlanden nieuwbouw plaatsvinden van De Klimboom. Al deze scholen zullen medio 2022/2023 in gebruik genomen kunnen worden.

Sociale Kaart
Een andere vernieuwing is de app Sociale Kaart die de gemeente binnenkort zal lanceren. Het doel van deze app is dat de gebruiker meteen kan zien welke organisaties in ons dorp zitten en waar u kunt aankloppen voor hulp. Zo heeft u overal en altijd toegang tot zorginformatie, passende hulp en activiteiten. Zodra de app beschikbaar is, zal u uitgebreid worden geïnformeerd via de media. Er zal ook een papieren versie beschikbaar komen.

Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen na het lezen van deze column? U kunt ons bereiken via info@gembel.nl. Ook kunt u met ons in gesprek als wij de wijken schouwen of in de winkelcentra staan. Voor Gemeente Belangen doet uw mening ertoe.

Dit artikel is ook te vinden op : http://ambacht.nl