Veer naar Natuureiland Sophiapolder

Veer naar Natuureiland Sophiapolder

Zaterdag 4 maart maakten ongeveer 70 geïnteresseerden kennis met het nieuw veer Sophia. Ook de fractie van Gemeente Belangen was vertegenwoordigd.

Medewerkers van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en van de gemeente (Ambacht Veilig) informeerden hen over de mogelijkheden van het vaartuig.

#Hulpverleningsvaartuig

Het veer wordt ook gebruikt voor hulpverlening op of rond Natuureiland Sophiapolder. Zo kan een quad met aanhanger en daarop een brancard met het veer vervoerd worden. Jan Maaskant, veiligheidsadviseur van de gemeente, is gelukkig met het nieuw veer: “Met dit nieuwe veer zijn we in staat om sneller hulp te verlenen als dit nodig.”

Het veer wordt in het vaarseizoen gebruikt om bezoekers aan de Sophiapolder over te zetten. Informatie hierover vind je via zuidhollandslandschap.nl/sophiapolder.