Vragen omtrent Instellen éénrichtingsverkeer Veersedijk

Vragen omtrent Instellen éénrichtingsverkeer Veersedijk

Aan de voorzitter van de gemeenteraad Hendrik-Ido-Ambacht

Hendrik-Ido-Ambacht, 10 januari 2018

Vragen conform artikel 47 RvO inzake: collegebesluit ‘Instellen éénrichtingsverkeer Veersedijk weggedeelte De Schenkel-Veerweg’

Geachte voorzitter van de gemeenteraad Hendrik-Ido-Ambacht,

N.a.v. het door het college genomen besluit d.d. 20 november 2017 ‘Instellen éénrichtingsverkeer Veersedijk weggedeelte De Schenkel-Veerweg’ heeft de fractie van Gemeente Belangen de navolgende vragen;

  1. Is het college op de hoogte van het bezwaar tegen genoemd besluit zoals verwoord in het bezwaarschrift d.d. 21 december 2017 van ondernemers rond genoemd weggedeelte wat door MCJ Bedrijfsadviseurs namens hen is ingediend?
  2. Klopt het dat het verslag/advies van de D.R.O.S. niet in het besluit van het college is meegenomen?
  3. En wat was de reden daarvoor en wat was het advies van de D.R.O.S.?
  4. Klopt het dat het verslag/advies van de D.R.O.S. de datum 11 december 2017 heeft?
  5. Is het besluit ‘Instellen éénrichtingsverkeer Veersedijk weggedeelte De Schenkel-Veerweg’, zoals genomen door het college, conform het advies van de D.R.O.S.?
  6. Welke instanties zijn nog meer betrokken bij het door het college genomen besluit ‘Instellen éénrichtingsverkeer Veersedijk weggedeelte De Schenkel-Veerweg’?
  7. Op welke wijze zijn omwonenden en in het gebied aanwezige ondernemers betrokken bij het door het college genomen besluit d.d. 20 november 2017 ‘Instellen éénrichtingsverkeer Veersedijk weggedeelte De Schenkel-Veerweg’?

In afwachting van uw schriftelijk antwoord, met vriendelijke groet, Fractie Gemeente Belangen