Wijk Krommeweg, mooi wonen in het groen, maar…

Wijk Krommeweg, mooi wonen in het groen, maar…

Zoals u gewend bent gaat Gemeente Belangen graag in gesprek met de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht. De afgelopen periode hebben we door de corona periode weinig mensen kunnen spreken. Meestal treft u ons in de winkelcentra, maar de komende tijd gaan we op bezoek bij u in de wijk.

Vrijdag 3 juli is de fractie van Gemeente Belangen op bezoek geweest in wijk Krommeweg. Het is een erg leuke wijk om te ontdekken met bewoners die graag in gesprek gaan. Hierdoor hebben we verschillende mensen gesproken.

De bewoners zijn tevreden met hun wijk. Er is veel groen en in het algemeen is het een rustige buurt waar kinderen de ruimte hebben en waar voldoende speelplaatsen zijn.

Helaas zijn er toch ook wel een aantal aandachtspunten;

Speelruimte

Een aantal van de speeltuinen zijn hard toe aan een opknap beurt. In de speeltuin tussen Silverkamp en de Heerlijkheid, zijn de steps voor de kleine kinderen gevaarlijk. Ook is de toegang tot water rond de speeltuinen in een aantal gevallen slecht afgeschermd, hierdoor dus gevaarlijk voor kleinere kinderen.

Wethouder Lafleur heeft pasgeleden het speelruimteplan gepresenteerd en gaat met deze punten aan de slag.

De omwonenden zijn blij dat er afvalbakken geplaatst zijn voor het opruimen van hondenpoep.

Groen onderhoud

Het groen onderhoud in de wijk kan en moet beter, zo is het uitzicht van uit woningen en bij de straat in een aantal gevallen ernstig verhinderd doordat het groen te groot en hoog is geworden.

Verkeersveiligheid

De bewoners die rondom Sol Krommeweg wonen ervaren overlast van te hard rijdende auto’s op de Ring vooral bij het wegbrengen en ophalen van de kinderen. Dit is iets waar ook Gemeente Belangen regelmatig aandacht voor vraagt. Rond de scholen in Ambacht is het vaak echt gevaarlijk voor de kinderen. Door de omwonenden wordt geopperd om een Kiss & Ride zone in te richten.

Met name over de voertuigen van HVC werd gemeld dat deze vaak te hard rijden in de wijk, dit mag  best wel wat rustiger.

Riolering

Aan de leden van de fractie werd gemeld dat er verschillende plaatsen zijn waar de riolering niet in orde is. Het water stroomt niet goed weg bij flinke regen. Dit is o.a. het geval aan de Silverkamp. Er zijn de nodige mooie eiken geplant, echter zijn deze inmiddels zo groot geworden dat de wortels de rijbaan, trottoirs en riolering omhoogduwen, ook in verschillende tuinen komen de wortels door. Dit met alle schade van dien. Elders op de Ring is de waterafvoer bij de afvoerputten moeizaam.

Vuurwerk

Ondank dat de zomer net begonnen is, is ook het vuurwerk ter sprake gebracht. Met name rond de openbare scholen is er in de winterperiode veel vuurwerk overlast. De bewoners zouden het liefst zien dat de gemeente vuurwerkshows zou verzorgen.

Plein Olykamp/Ring

Tussen de Olykamp en de Ring bevindt zich een groot plein. Het is onbekend wat de bestemming van dit plein is. Misschien met groen verfraaien of een andere functionaliteit die deze omgeving meer inhoud geeft.  Mogelijk hebben de omwonenden leuke ideeën voor invulling van deze ruimte?

Bedankt bewoners van de Krommweg voor de fijne gesprekken.

Vrijdag 10 juli is Gemeente Belangen in de Sandelingen. Wij hopen ook dan weer leuke en interessante gesprekken te voeren.