Winkels open op zondag, ja of nee?

Winkels open op zondag, ja of nee?

Nog nooit is de verdeeldheid in Hendrik-Ido-Ambacht over de koopzondag zo groot geweest als met deze verkiezingen. Gemeente Belangen geeft daarom aan dit onderwerp aandacht in het onderstaande persbericht.

“Het is niet handig om zomaar te roepen dat er een koopzondag moet komen. Dit ligt sowieso zeer gevoelig bij een grote groep inwoners, maar ook bij de ondernemers is maar de vraag wat haalbaar en betaalbaar is, vindt Robbert Stoopman van Gemeente Belangen.
Robbert heeft vanuit zijn management-werkzaamheden, lokaal onder andere voor de Huisvestingscommissie De Schoof en het detailhandelsoverleg, een ruime ervaring in Retailvraagstukken. Hij is dus goed bekend met hoe delicaat zo’n besluit is.

Inventarisatie
Daarom heeft Gemeente Belangen met veel ondernemers gesproken en deze vraag ook bij inwoners neergelegd. Hieruit kwam vanuit de ondernemers een duidelijk Nee ten aanzien van de winkels open op zondag.
Het vertrekpunt was om bij de betrokken partijen te inventariseren wat de wensen zijn. Bij de inwoners kregen we verdeelde reacties. Een gedeelte is faliekant tegen opening vanuit geloofsovertuiging. Een gedeelte lijkt het wel prettig dat de winkels open zijn, maar er is ook een grote groep, die op zondag dan toch zou uitwijken naar de grotere omliggende gemeenten.

Heel belangrijk is de wens van de ondernemers, omdat zij deze opening mogelijk moeten maken. “En hier mag geen dwang ten grondslag liggen.”
De meeste winkeliers hebben vooralsnog geen behoefte aan de koopzondag. Zeker gezien de onzekerheden vanuit de afgelopen twee jaar ten gevolge van de corona-beperkingen is het doordeweeks normaal open zijn een eerste vereiste. “De ondernemers worstelen momenteel om hun bezetting rond te krij-gen, dus voor velen is een zondag sowieso al niet haalbaar.” Supermarkten ondervinden wel veel concurrentie van omliggende gemeenten, die wel op zondag geopend zijn, maar zien er zeker niet gelijk heil in om – los van de rest van hun centrum – hun zaak te openen.

Rustdag, ook een dag van ontspanning
Gemeente Belangen vindt het wel belangrijk dat er alle dagen van de week aanbod en ruimte is om elkaar te ontmoeten, gericht op ontspanning en sport.
Marjet Vogelaar: “Uit onze gesprekken met de Ambachtse inwoners blijkt dat er een grote wens is voor activiteiten en evenementen op zondag. Bijv. het Foodtruck-festival.”

De zondag is een dag van rust, maar voor veel inwoners ook een dag van ontspanning, sport en ontmoeting. Veel gehoord was dat het zwembad op zondag gesloten is. Nu is het buitenzwembad van mei tot september open op zondag. Maar het binnenbad niet. Ook hier geldt dat de betreffende ondernemer aangeeft dat het openen van het binnenbad haalbaar en betaalbaar moet zijn. Er zal dan vanuit de gemeente een bijdrage moeten komen om openstelling mogelijk te maken. Logischerwijs zou het zwembad heel het jaar open moeten mogen, zodat het zwembad zelf kan inspelen op wat betaalbaar is,”