Lid worden?

Steun gemeente belangen, wordt nu lid

Gemeente belangen is een lokale partij en heeft derhalve geen financiële steun van een landelijk orgaan.
Wij kunnen ons werk alleen doen door de inkomsten van onze leden en donaties. Wilt u ons steunen? wordt lid of donateur.

* Lidmaatschap

Contributie:
– Ik maak de 1e keer de contributie van € 25,00 over naar rekening NL10INGB0003301332 t.n.v. Gemeente Belangen te Hendrik Ido Ambacht en ontvang vervolgens jaarlijks een nota.
– Word ik lid in het 4e kwartaal dan betaal ik geen contributie voor het lopende jaar en ontvang de nota voor het volgende jaar.
– Ik wacht met betalen van de contributie tot ik van u een nota heb ontvangen.

Als lid ga ik akkoord met het contributiebedrag van € 25,00 per jaar, lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden voor 1 november van het lopende kalenderjaar. Bij overschrijding van deze datum bij opzegging, wordt u het jaar daarop nog als lid aangemerkt en zult u over dat jaar een nota ontvangen

* Donateur:

Ik maak de 1e keer de donatie over naar rekening NL10INGB0003301332 t.n.v. Gemeente Belangen te Hendrik Ido Ambacht en ontvang vervolgens jaarlijks een nota.

* Eenmalige donatie:

Ik maak mijn donatie over naar rekening NL10INGB0003301332  t.n.v. Gemeente Belangen te Hendrik Ido Ambacht.