Zomerparkdag 2022

Zomerparkdag 2022

Een jaar geleden ging de Zomerparkdag helaas niet door, de oorzaak was corona. Waarschijnlijk heeft u al gelezen dat op 27 Augustus de Zomerparkdag weer gevierd kan worden. Gemeente Belangen sluit zich volledig aan bij de slogan van dit jaar “Welkom terug”, dit natuurlijk voor de Zomerparkdag zelf maar ook fijn dat iedereen weer veilig terug is van vakantie.

Een jaar verder en er is ondertussen best veel veranderd, corona is niet weg maar we leren ermee te leven. De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne en alle onzekerheden die dit met zich meebrengt houdt veel mensen bezig. Dit alles toont ook maar weer eens aan dat alles wat stabiel lijkt, toch heel snel kan veranderen. Zo zijn ook de gemeenteraadsverkiezingen alweer geweest en door uw steun maakt Gemeente Belangen gelukkig wederom onderdeel uit van de coalitie. Vanuit die rol blijven we nauwkeurig de ontwikkelingen volgen, niet alleen van wat er buiten Ambacht gebeurt, maar vooral ook wat er binnen onze gemeente allemaal veranderd.

De afgelopen 4 jaren hebben we, in onze rol binnen de coalitie, een aantal mooie zaken weten te realiseren. Een erg belangrijk punt is de participatienota, hierin is vastgelegd dat er standaard gecommuniceerd en/of overlegd wordt met omwonenden bij het maken van nieuwe plannen. Dit is iets waar we ons al lang sterk voor gemaakt hebben, uw stem en inbreng is belangrijk.

U bent van ons gewend dat we regelmatig in de winkelcentra of in de wijken aanwezig zijn, u zult ons weer vaker ‘in het wild’ tegenkomen. We willen graag weer met u in gesprek om te horen wat er leeft onder de inwoners. Maar u mag ons ook aanspreken als u vragen heeft. Gemeente Belangen zal natuurlijk weer aanwezig zijn op de markt van de Zomerparkdag, daar hopen we weer vele leuke gesprekken met u of andere inwoners te kunnen voeren.

Wij willen weten wat er leeft. Niet vanuit het gemeentehuis maar vanuit de straten en wijken.

Tot slot, de fractie van Gemeente Belangen staat weer helemaal klaar voor de komende bestuursperiode, we zullen u via onze website en social media regelmatig voorzien van updates over de lopende zaken.
We hopen u snel te spreken of te ontmoeten.